Idiomas CAT

Actualització del certificat Formació Bàsica en Seguretat

Curs de Actualització del certificat Formació Bàsica en Seguretat

Tots els certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació s’efectuarà mitjançant l’acreditació d’un dels següents requisits:

  • Haver realitzat un període d’embarcament de, almenys, un any dins dels últims cinc anys, o de tres mesos en l’últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
  • Haver superat un curs d’actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d’impartició: La Actualització del Certificat de Formació Bàsica en Seguretat nosaltres ho fem en 2 dies (16 hores).

Objectius: les regles de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les Responsabilitats en els Àmbits indicats en la Seccions A-VI / 1.3 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i sumi Codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i Equipament amb les Resolucions i Directrius de l’OMI, que van servir per la seva homologació .

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d’haber superació satisfactòriament el curs d’actualització de Suficiència de Formació Bàsica en Seguretat.

Propers cursos professionals