Idiomas CAT

Formació Bàsica en Protecció Marítima

Formació Bàsica en Protecció Marítima

Formación Básica en Protección Marítima (Security Sea Awareness)Es requerirà estar en possessió del certificat d’especialitat “Formació Bàsica en Protecció Marítima” a tot tripulant de vaixell mercant que disposi del Certificat d’Oficial de Protecció del Buc.
En aquest certificat s’inclouen la formació, la instrucció i les normes de competència per prendre consciència dels aspectes relacionats amb la protecció marítima, segons 10 estipulat en els paràgrafs 1 a 4 de la secció A – VI/6 del Codi de Formació, esmenat.

Nombre d’hores del curs: 8 hores (6 hores teoria i 2 hores pràctiques).

Programa del Curs:

  • Protecció marítima i manteniment de les condicions establertes en un pla de protecció.
  • Avaluació de la protecció del vaixell.
  • Reconeixement dels riscos i les amenaces per a la protecció i mesures de protecció.
  • Realització d’inspeccions periòdiques i reconeixement de les amenaces per a la protecció.
  • Vigilància a bord.
  • Utilització de l’equip i sistemes de protecció.

Per a què serveix el curs de Formació Bàsica en Protecció Marítima?

Serveix per a l’obtenció d’un Certificat d’Especialitat Marítima atorgat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional (OMI) pertanyent a Nacions Unides.

El programa s’ajusta a la normativa oficial (BOE-A-2012-3857del 19 de març del 2012.

** Si en una convocatòria no hi ha el número mínim d’alumnes es posposarà al mes següent.**

Política de cancel·lació de cursos a l’Escola Nàutica Yacht Point

La realització dels cursos es confirmaran via correu electrònic, i en el cas de cursos amb un nombre reduït d’alumnes, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d’inici. L’Escola Nàutica Yacht Point es reserva el dret de cancel·lar o retardar el curs amb una setmana d’antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota d’inscripció, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus. Recomanem que no reservin vols i hotel, sense assegurances de viatge, abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Próximos cursos profesionales