Idiomas CAT

Patró Portuari

Patró Portuari

Patró Portuari

 

Amb el títol de Patró Portuari podràs exercir com Patró de vaixells mercants d’arqueig brut no superior a 100 GT, que realitzin navegacions que no s’allunyin mes de 3 milles de port i que transportin un màxim de 150 passatgers.

Pot exercir simultàniament les funcions de patró i cap de màquines, sempre que el vaixell porti els automatismes adequats i la potencia no passi de 375 Kw en un sol motor o el doble en dos motors.

Hores Lectives: 150  (110 teòriques + 40 pràctiques)

 

Condicions dels vaixells per fer l’embarcament

Vaixells civils espanyols d’arqueig superior a 5 GT/T.R.B. i potencia superior a 100 KW.

Programa del Curs:

a) Planificar una travessa, inclosos consums.

b) Navegació per estima.

c) Determinar situacions mitjançant línies costaneres.

d) Determinar situacions i derrotes mitjançant sistemes d’ajudes nàutiques electròniques.

e) Interpretació de les condicions meteorològiques a través de mapes i instruments de bord.

Previsió del temps meteorològic.

f) Reglament Internacional per Prevenir Abordatges a la mar. Interpretació de situacions.

g) Interpretació de cartes i publicacions nàutiques. Llibre de marees.

h) Protecció i seguretat dels passatgers en situacions d’emergència.

i) Utilització del Vocabulari Normalitzat de Navegació Marítima en idioma anglès.

j) Manteniment de l’estanquitat i l’estabilitat del vaixell.

k) Mesures a prendre en cas d’emergències.

l) Principis de maniobra i govern del vaixell.

m) Prevenció de la contaminació del medi marí.

n) Responsabilitats legals del patró del vaixell.

o) Funcionament de les màquines principals i auxiliars en vaixells petits.

p) Manteniment dels motors. Reparació d’avaries més importants. Pla de manteniment preventiu.

Pràctiques:

a) Realitzar exercicis de govern d’una embarcació real o mitjançant simulador, mantenint el rumb amb diferents condicions de vent, corrent i visibilitat.

b) Realitzar exercicis reals consistents en tres línies de posició (demora, marcació, enfilació, etc.).

c) Realitzar maniobres de govern, d’acord amb el Reglament Internacional per Prevenir Abordatges a la mar, amb una embarcació o simulador.

d) Simular situacions d’emergència (col·lisió, varada, via d’aigua, incendi, home a l’aigua, salvament abandonament de vaixell).

e) Simular diferents casos de comunicacions en idioma anglès.

f) Realitzar proves de reparació d’avaries simulades en els motors, sistemes de govern, sistema elèctric.

g) Realitzar proves revisió bàsica de l’equip abans de sortir a la mar (propulsor, material de seguretat, bateries, etc.)

* Amb aquest títol i  haver realitzat un període d’embarcament no inferior a 12 mesos, havent d’acreditar almenys sis mesos en el servei de pont i sis mesos en el servei de màquines podràs obtenir comandament com a patró.

Per a què serveix el curs?

Serveix per a la obtenció d’un Títol professional marítim atorgat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i ratificat per la Organització Marítima Internacional (OMI) pertanyent a Nacions Unides.

La titulació professional de Patró Portuari es basa en un sistema d’ensenyament comú a la majoria de països, anomenat Codi o Conveni de Formació, establert en una assemblea i denominat STCW 95.

El títol de Patró Portuari ens habilita a governar qualsevol tipus d’embarcació professional dins de les atribucions corresponents.

Que fer al acabar el curs?

Realitzar un període d’embarcament no inferior a 12 mesos*, havent d’acreditar al menys sis mesos en el servei de pont i sis mesos en el servei de màquines, en vaixells de qualsevol llista incloses les de lista 6ª o 7ª amb contracte de mariner, i estant donat d’alta en la Seguritat Social.

*Important: aquests dies de mar han de ser en Vaixells Civils espanyols d’Arqueig Brut superior a 5 GT/T.R.B i potència superior a 100 KW.

Així mateix per exercir com patró professional és obligatori obtenir el certificat de Formació Bàsica i sol·licitar la Llibreta Marítima.

Sortides professionals

En la pràctica podràs treballar en vaixells que no s’allunyin més de 3 milles d’un port o refugi, per exemple:

  • Patró de llanxes, semirrigides i demés embarcacions de platja, como esquí nàutic, paracaigudes, motos aquàtiques, etc …
  • Exercir de patró per a un centre de busseig, traslladant als alumnes al lloc de la immersió.

A més, en altres empreses i institucions nàutiques:

  • Drassanes de vaixells d’esbarjo.
  • Varador de reparació d’embarcacions.
  • Clubs Nàutics i Marines.
  • Parcs Nacionals i Parcs Naturals.
  • Remolcadors de port o dàrsena.
  • Dragues.
  • Vaixell de la Policia Municipal en ports i platges.
  • Creu Roja del mar en platges. Així mateix, en el sector pesquer ens ofereix la possibilitat d’exercir com a Patró d’un vaixell de pesca no superior a 12 metres i sense allunyar-se més de 3 milles d’un refugi.

El programa s’ajusta a la normativa oficial (BOE-A-2012-3857) del 19 de març de 2012, en compliment amb el Codi de Formació del Conveni STCW-2010, el contingut figura en l’annex I, desenvolupa les normes de competència de la Secció A-II/3 del Codi de Formació, esmenat.

** Si en una convocatòria no hi ha el número mínim d’alumnes es posposarà al mes següent.**

Política de cancel·lació de cursos a l’Escola Nàutica Yacht Point

La realització dels cursos es confirmaran via correu electrònic, i en el cas de cursos amb un nombre reduït d’alumnes, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d’inici. L’Escola Nàutica Yacht Point es reserva el dret de cancel·lar o retardar el curs amb una setmana d’antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota d’inscripció, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus. Recomanem que no reservin vols i hotel, sense assegurances de viatge, abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.