Idiomas CAT

Curs Vaixells de Passatge

Curs Vaixells de Passatge

Curs Vaixells de Passatge

El Curs de Vaixells de Passatge és un certificat d’especialitat emès per la DGMM.

Es requerirà la possessió del certificat de “Vaixells de Passatge” als Capitans, Oficials i Mariners de Pont i de Màquines, i a tot el personal amb funcions d’assisstència al passatge en situacions d’emergència en els Vaixells de Passatge, tant convencionals com de transbord rodat, amb tonatge igual o superior a 500 GT o autoritzats a transportar 300 o més passatgers.

Hores Lectives:  32 (24 de teoria i 8 de pràctiques)

Programa del curs de vaixells de passatge:

 • Formació sobre familiarització.
 • Formació sobre seguretat pel personal en contacte directe amb els passatgers en espais a ells destinats.
 • Formació en control de multituds.
 • Formació sobre seguretat dels passatgers, la càrrega i integritat del casc.
 • Formació sobre gestió d’emergències i comportament humà.

Altres requisits:
La assistència és obligatòria i les faltes, no podran superar el 20% de les hores teòriques. La part pràctica s’haurà de complir en la seva totalitat.
Superar els examens tipus test.

 Que fer al acabar el curs?

 • Estar en possessió del Certificat de Formació Bàsica.
 • Sol·licitar la expedició en l’Administració
 • Anotar la possessió del Certificat en la ‘Llibreta Marítima’ expedida per la Direcció General de la Marina Mercant.

Sortides professionals

Exclusivament amb aquest certificat i amb el de Formació Bàsica podem exercir les següents funcions en un Vaixell de Passatge de càrrega rodada (automòbils, camions, trailers, etc..) podem exercir les funcions de:

 • Mariner sense funcions de pont i màquines.
 • Cambrer/a. – Personal de neteja permanent.
 • Recepcionista.
 • Guia turístic.
 • Animador d’esdeveniments.
 • Cuiner.
 • Hostessa.
 • Altres funcions.

El programa s’ajusta a la normativa oficial (BOE-A-2012-3857) del 19 de març de 2012, en compliment amb el Codi de Formació del Conveni STCW-2010, el contingut figura a les seccions A-V / 2 i A-V / 3 del Codi de Formació, esmenat. del Codi de Formació, esmenat.

** Si en una convocatòria no hi ha el número mínim d’alumnes es posposarà al mes següent.**

Política de cancel·lació de cursos a l’Escola Nàutica Yacht Point

La realització dels cursos es confirmaran via correu electrònic, i en el cas de cursos amb un nombre reduït d’alumnes, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d’inici. L’Escola Nàutica Yacht Point es reserva el dret de cancel·lar o retardar el curs amb una setmana d’antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota d’inscripció, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus. Recomanem que no reservin vols i hotel, sense assegurances de viatge, abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Próximos cursos profesionales