Idiomas CAT

Formació Marítima Professional

.

Formació Marítima Professional

Vols treballar en un vaixell?

Aquest tipus de formació està enfocada al sector nàutic professional. Qualsevol persona que vulgui accedir a un lloc de treball a bord d’un vaixell haurà de tenir la formació Marítima Professional, adequada al tipus d’embarcació a treballar.

A l’Escola Nàutica Yacht Point t’oferim l’oportunitat de completar el teu currículum amb una gran varietat de cursos nàutics professionals pensats per a ampliar els teus coneixements i opcions laborals.

Aquests són els que podem oferir-te, fes click en el seu nom per a desplegar els detalls de cada curs:

Títols professionals de la Marina Mercant

Patró Portuari

Curs de Patró Portuari

Amb el títol de Patró Portuari podràs exercir com a Patró de vaixells mercants d’arqueig brut no superior a 100 GT, que realitzin navegacions que no s’allunyin mes de 3 milles de port i que transportin un màxim de 150 passatgers.

Tanmateix el títol et permetrà exercir simultàniament les funcions de patró i de cap de màquines, sempre que el vaixell incorpori els automatismes adequats i la seva potència no sigui superior a 375 Kw en un sol motor o el doble en dos motors.

Hores Lectives: 150 hores (110 teòriques i 40 pràctiques).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí 

Operador restringit del sistema mundial de socors i seguretat marítima

Curs d'Operador restringit del sistema mundial de socors i seguretat marítima

curso-operador-socorroEs requerirà la possessió del Certificat d’Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima als capitans i oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim de la zona A1.

Nonbre d’hores: 40 hores  (15 hores de teoria i 25 hores de pràctiques).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS)

Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima

Operador General del SMSSMEs requerirà la possessió i ratificació del certificat d’Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima als capitans i oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima en qualsevol zona de navegació, exceptuant els vaixells que només realitzin navegacions a la zona A1, d’acord amb lo establert en el Reial decret 1185/2006, de 16 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les radiocomunicacions marítimes a bord dels vaixells civils espanyols.

Número de horas: 120 horas (50 horas teoría y 70 horas prácticas).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

Ampliació per obtenir l'operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS)

Ampliació per obtenir l'operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima

Les persones que estan en possessió del títol d’operador restringit del SMSSM podran realitzar el curs pont per a l’obtenció de l’Operador General del SMSSM.

Número de horas: 80 horas (30 teóricas y 50 prácticas).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

Actualització Operador restringit del sistema mundial de socors i seguretat marítima

Actualització del Certificat Operador restringit del sistema mundial de socors i seguretat marítima

Tots els títol tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació s’efectuarà mitjançant l’acreditació d’un dels següents requisits:

 • Haver realitzat un període d’embarcament de, almenys, un any dins dels últims cinc anys, o de tres mesos en l’últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d’actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d’impartició: La Actualització del títol de  Operador restringit del sistema mundial de socors i seguretat marítima nosaltres ho fem en 1 dia (6 hores).

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d’haver superació satisfactòriament el curs d’actualització de Suficiencia de Operador restringit del sistema mundial de socors i seguretat marítima.

Actualització Operador General del sistema mundial de socors i seguretat marítima

Actualització Operador General del sistema mundial de socors i seguretat marítima

Tots els títol tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació s’efectuarà mitjançant l’acreditació d’un dels següents requisits:

 • Haver realitzat un període d’embarcament de, almenys, un any dins dels últims cinc anys, o de tres mesos en l’últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d’actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d’impartició: La Actualització del títol de Actualització Operador General del sistema mundial de socors i seguretat marítima nosaltres ho fem en 2 dies (16 hores).

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d’haver superació satisfactòriament el curs d’actualització de Suficiencia de Actualització Operador General del sistema mundial de socors i seguretat marítima.

Certificats d'especialitat

ARPA - Radar de Punteig Automàtic

ARPA - Radar de Punteig Automàtic

El Curs de Radar de Punteig Automàtic (ARPA) està dirigit als capitans i oficials de Pont, de vaixells que portin aquest equip. Els posseïdors d’aquest certificat estaran habilitats per operar en radars no dotats de sistemes de punteig automàtic.

Els objectius d’aquest curs són analitzar els factors que afecten el funcionament i precisió del radar, identificant d’aquesta manera els ressons crítics. Determinar les targetes calculades reconeixent tots els seus paràmetres i d’aquesta manera mantenir la seguretat de la navegació aplicant el COLREG. Els posseïdors d’aquest certificat estaran habilitats per operar en radars no dotats de sistemes de punteig automàtic.

Nombre d’hores: 30 hores (12 hores teòriques i 18 hores pràctiques).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí. 

Avançat de Lluita Contra Incendis

Curs de Avançat de Lluita Contra Incendis

Avanzado en Lucha Contra IncendiosEs requerirà la possessió del Certificat Avançat en Lluita Contra Incendis als capitans i oficials de pont i de màquines de vaixells mercants; així com als tripulants de vaixells tanc que hagin d’estar en possessió del certificat de Familiarització en vaixells petrolers i quimiquers 0 del certificat de familiarització en vaixells de càrrega de gas.

Nombre d’hores: 24 hores (12 hores teoria i 12 hores pràctiques).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

Bots de Rescat Ràpids

Curs de Bots de Rescat Ràpids

Es requerirà la possessió de Certificat de Bots de Rescat Ràpids als capitans, oficials i mariners o altres tripulants, que tinguin assignades funcions en aquests bots de rescat ràpids en els vaixells que estiguin equipats amb ells.

Nombre d’hores: 16 hores.

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

Bots de Rescat No Ràpids

Curs de Bots de rescat no ràpids

ESBRNREl Certificat d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat No Ràpids, és dedicat als capitans i oficials de pont i de la Indústria de vaixells mercants, així com als mariners o altres tripulants de vaixells mercants, que desenvolupin funcions en el maneig d’embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpids.

Hores Lectives: 32 hores (18 hores de teoria i 14 hores de pràctiques).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

Formació Bàsica en Protecció Marítima

Curs de Formació Bàsica en Protecció Marítima

Es requerirà estar en possessió del certificat d’especialitat “Formació Bàsica en Protecció Marítima” a tot tripulant de vaixells mercants que no disposi del Certificat d’Oficial de Protecció del Vaixell. En aquest certificat s’inclouen la formació, la instrucció i les regles de competència per prendre consciència dels aspectes relacionats amb la protecció Marítima, segons l’estipulat en els paràgrafs 1 – 4 de la secció A-VI/6 del Codi de Formació, esmenat.

Nombre d’hores del curs: 8 hores ( 6 teoria i 2 pràctiques ).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

 

Formació Sanitària Específica Inicial

Curs de Formació Sanitària Específica Inicial

El Certificat de Formació sanitària específica inicial està dirigit a oficials encarregats de la guàrdia en cambra de màquines, capitans, patrons i oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells obligats a portar la farmaciola. D’interès per a aficionats i altres professionals del sector nàutic. També és un dels 6 certificats professionals necessaris per a la titulació de Patró Professional d’Esbarjo (PPER) i un dels 3 certificats professionals necessaris per a la titulació de Patró Portuari.

Horas lectivas: 22 horas (11 teóricas + 11 prácticas).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

Formació Bàsica en Seguretat Marítima

Formació Bàsica en Seguretat Marítima

Es requereix la possessió del “Certificat de Formació Bàsica en Seguretat Marítima” a tot el personal que exerceixi funcions professionals marítimes en els vaixells civils/creuers, així com al personal amb tasques assignades de seguretat i prevenció de la contaminació i relacionades amb les operacions del vaixell, del Pla d’Emergències de a Bord en cas de Contaminació per Hidrocarburs o del Manual de Gestió de la Seguretat.
El curs de Formació Bàsica en Seguretat Marítima forma a l’alumne en els coneixements necessaris per organitzar i controlar la seguretat i les emergències a bord.

Hores lectives: 70 hores  (45 teòriques + 25 pràctiques).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

Mariner de Màquines

Mariner de Màquines

mariner de màquinesEl curs de Mariner de Màquines està dirigit a mariners que vulguin formar part de la guàrdia de la sala de màquines en els vaixells mercants de potència superior a 750 kW que formin part de la guàrdia de navegació, amb excepció dels vaixells pesquers. Podran gestionar motors amb potència inferior a 150 kW si acrediten haver realitzat un període d’embarcament no inferior a sis mesos realitzant serveis professionals i hagin estat habilitats per òrgans perifèrics de la Direcció General de la Marina Mercant.

Nombre de hores: 60 hores (45 hores teòriques i 15 hores pràctiques).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

Mariner de Pont

Curs de Mariner de Pont

mariner de pontEl curs de Mariner de Pont està dirigit als tripulants de vaixells civils, amb excepció dels pesquers. Capacita als alumnes per a formar part de guàrdies durant la navegació, com a guaita o timoners de l’embarcació.

El curs està subjecte a la regulació establerta pel Ministeri de Foment del 4 de setembre del 2002.

Nombre d’hores: 60 hores (45 hores Teòriques i 15hores Pràctiques).

Programa del Curs:

 • Coneixement sobre la nomenclatura i definicions a bord en el pont de comandament i coberta del vaixell.
 • Govern d’un vaixell, servei de guaita i guàrdia segura.
 • Emergències i utilització de l’equip de seguretat.
 • Anglès tècnic marítim.

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

PPER - Patró Professional d'Embarcacions d'Esbarjo

Curs de Patró Professional d'Embarcacions d'Esbarjo

Per a què serveix?

 • Govern d’embarcacions matriculades en llista sisena o setena, sempre i quan no porti més de 12 persones embarcades, tripulació inclosa, en embarcacions d’esbarjo d’eslora igual o inferior a 24 metres, al llarg de la costa espanyola i dins de la zona compresa entre aquesta i la línia de 60 milles paral·lela a la mateixa.
 • Ser instructor de les pràctiques bàsiques de seguretat i de navegació per a l’obtenció de les titulacions de Patró de Navegació Bàsica i Patró d’Embarcacions d’Esbarjo.

Quins requisits has de reunir:

 • Estar en possessió del títol de Capità de Iot.
 • Haver complert 20 anys d’edat.
 • Realitzar un reconeixement mèdic efectuat per l’Institut Social de la Marina.
 • Entregar una declaració responsable en la què s’acrediti, amb indicació del nom del vaixell i la seva matrícula, haver navegat, al menys 50 dies i 2.500 milles, incloent com a mínim cinc travesses de més de 60 milles, mesurades al llarg de la ruta navegable més curta d’un port de partida a un de destí, exercint com a patró durant la travessa; aquesta singladura haurà de ser d’altura i d’una durada mínima de 48 hores.
 • Estar en possessió dels certificats d’especialitat:
  • Operador general o restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima. GMDSS.
  • Formació Bàsica.
  • Formació Sanitària Específica Inicial.
  • Embarcacions de supervivència i bots de rescat (no ràpids).
 • Superar una prova de coneixements que es realitza a la Direcció General de la Marina Mercant a Madrid. Examen tipus test. Les seves dues convocatòries són en Març,a l’Abril i Octubre i al Novembre o Desembre.
 • Obtenir la Llibreta d’Inscripció (Marítima).

Vaixells de Passatge

Curs de Vaixells de Passatge

Buques de pasajeEl Vaixells de Passatge és un certificat d’especialitat emès per la DGMM.

Es requerirà la possessió del certificat de Vaixells de passatge als Capitans, Oficials i Mariners de Pont i de Màquines, i a tot el personal amb funcions d’assistència al passatge en situacions d’emergència en els Vaixells de Passatge, tant convencionals com de càrrega rodada, de 500 GT o més o autoritzats a transportar 300 o més passatgers

Hores Lectives:  32 hores (24 de teoria i 8 de pràctiques).

Si vols veure més informació sobre el curs fes clic aquí.

Actualització del certificat Formació Bàsica en Seguretat

Curs de Actualització del certificat Formació Bàsica en Seguretat

Tots els certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació s’efectuarà mitjançant l’acreditació d’un dels següents requisits:

 • Haver realitzat un període d’embarcament de, al menys, un any dins dels últims cinc anys, o de tres mesos en l’últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d’actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d’impartició: La Actualització del Certificat de Formació Bàsica en Seguretat nosaltres ho fem en 2 dies (16 hores).

Objectius: les regles de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les Responsabilitats en els Àmbits indicats en la Seccions A-VI / 1.3 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i sumi Codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i Equipament amb les Resolucions i Directrius de l’OMI, que fan servir per la seva homologació .

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d’haver superació satisfactòriament el curs d’actualització de Suficiència de Formació Bàsica en Seguretat.

Actualització del certificat Vaixells de Passatge

Actualització del certificat Vaixells de Passatge

Tots els certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació s’efectuarà mitjançant l’acreditació d’un dels següents requisits:

 • Haver realitzat un període d’embarcament de, almenys, un any dins dels últims cinc anys, o de tres mesos en l’últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d’actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d’impartició: La Actualització del Certificat de Vaixells de Passatge nosaltres ho fem en 2 dies (12 hores).

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d’haver superació satisfactòriament el curs d’actualització de Suficiència de Vaixells de Passatge.

Actualització del certificat Bots de Rescat No Ràpids

Actualització del certificat Bots de Rescat No Ràpids

Tots els certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació s’efectuarà mitjançant l’acreditació d’un dels següents requisits:

 • Haver realitzat un període d’embarcament de, almenys, un any dins dels últims cinc anys, o de tres mesos en l’últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d’actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d’impartició: La Actualització del Certificat de Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat No Ràpids nosaltres ho fem en 2 dies (12 hores).

Objectius:  Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les responsabilitats en els àmbits indicats a la Secció A-VI / 2.5 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i el seu Codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l’OMI, que van servir per a la seva homologació.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d’haver superació satisfactòriament el curs d’actualització de Suficiència de Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat No Ràpids.

Actualització del certificat Bots de Rescat Ràpids

Actualització del certificat Bots de Rescat Ràpids

Tots els certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació s’efectuarà mitjançant l’acreditació d’un dels següents requisits:

 • Haver realitzat un període d’embarcament de, almenys, un any dins dels últims cinc anys, o de tres mesos en l’últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d’actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d’impartició: La Actualització del Certificat de Bots de Rescat Ràpids nosaltres ho fem en 2 dies (12,5 hores).

Objectius: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les responsabilitats en els àmbits indicats a la Secció A-VI / 2.11 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i el seu Codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l’OMI, que van servir per a la seva homologació.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d’haver superació satisfactòriament el curs d’actualització de Suficiència de Bots de Rescat Ràpids.

Actualització del certificat Avançat de Lluita Contra Incendis

Actualització del certificat Avançat de Lluita Contra Incendis

Tots els certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació s’efectuarà mitjançant l’acreditació d’un dels següents requisits:

 • Haver realitzat un període d’embarcament de, almenys, un any dins dels últims cinc anys, o de tres mesos en l’últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d’actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d’impartició: La Actualització del Certificat de Avançat de Lluita Contra Incendis nosaltres ho fem en 1 dia (8 hores).

Objectius: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les responsabilitats en els àmbits indicats a la Secció A-VI / 3.5 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i el seu Codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l’OMI, que van servir per a la seva homologació.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d’haver superació satisfactòriament el curs d’actualització de Suficiència de Avançat de Lluita Contra Incendis.

Propers cursos professionals