Idiomas CAT

Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo

Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo

Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo. Per a què serveix?

  • Govern d’embarcacions matriculades en llista sisena o setena, sempre i quan no hagi més de 12 persones embarcades, inclosa la tripulació, en embarcacions d’esbarjo d’eslora igual o inferior a 24 metres, al llarg de la costa espanyola i dins de la zona compresa entre aquesta i la línia de 60 milles paral·lela a la mateixa.
  • Ser instructor de les pràctiques bàsiques de seguretat i de navegació per la obtenció de les titulacions de Patró per Navegació Bàsica i Patró d’Embarcacions d’Esbarjo (PER).

**Realitzant el curs d’Operador General de Sistema Mundial d’ Auxili i Seguretat Marítima i acreditant un període d’embarcament no inferior a 24 mesos com a PPER; es podrà ampliar les milles fins a 150 (milles de la costa)

Quins requisits has de reunir per obtenir el Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo:

Estar en possessió del Títol de Capità de Iot

  • Haver complert 20 anys d’edat.
  • Realitzar un reconeixement mèdic efectuat pel Institut Social de la Marina.
  • Aportar una declaració responsable en la que s’acrediti amb indicacions el nom del vaixell i la seva matrícula haver navegat, almenys 50 dies i 2.500 milles, incloent almenys cinc travessies de més de 60 milles, mesurades al llarg de la ruta navegable més curta d’un port de salpada a un destí, exercint com patró durant la travessia; esta singladura haurà de ser d’altura i d’una duració mínima de 48 hores.
  • Estar en possessió dels certificats d’especialitat:
  • Superar una prova de coneixements que es realitzen en la Direcció General de la Marina Mercant, situada a Madrid. Examen tipus test que les seves dues convocatòries son en Març, Abril i Octubre, Novembre o Desembre. Prepara’t mitjançant la nostra aula virtual
  • Obtenir la Llibreta d’inscripció (Marítima).

Propers cursos professionals