Mariner de Pont

CURSO DE MARINERO DE PUENTE

El curs de Mariner de Pont està dirigit als tripulants de vaixells civils, a excepció dels pesquers. Capacita els alumnes per formar part del portal guàrdia de navegació, com guaita o timonels als vaixells. Yacht Point ofereix aquest curs regulació per les ordres del Ministeri de Foment del 4 de setembre de 2002.

Aquest certificat és complementari a altres. T’habilita per formar part del portal guàrdia de navegació, com guaita o timonels als vaixells.

Marinero de Puente

ATRIBUCIONS DEL CURS

En funció dels períodes d’embarcament tindràs les atribucions següents:

Dos mesos: En vaixells civils realitzant serveis professionals relacionats amb la guàrdia de navegació.

Sis mesos: Mariner de vaixells mercants d’arqueig brut superior a 500 GT que formin part de la guàrdia de navegació.

Les Capitanies Marítimes habilitaran els interessats per manejar embarcacions professionals de menys de 6 metres d’eslora, sempre que no transportin passatgers i naveguin exclusivament dins d’aigües interiors de port.

El programa Mariner de Pont s’ajusta a la normativa oficial (Reial Decret 938/2014, de 7 de novembre) Segons el Cap. II Regla II/4 de l’annex del conveni STCW/78 esmentat, secció A-II/4 quan A-II74 i secció B-II/4 del codi de Formació.

MARINER DE PONT
495€
  • 45 hores de teoria
  • 25 hores de pràctiques
  • Expedició de certificat d'especialitat

CALENDARI DE CURSOS PROFESSIONALS

BLOC DE NÀUTICA PROFESSIONAL

Participant de nou a Joves per a l’Ocupació
maig 10, 2017
Molt contents d’haver posat el nostre granet de sorra, col·laborant amb el SOC, ajudant a aquest grup de Joves a l’obtenció de la Llicència de Navega...
Stella Maris Barcelona
març 10, 2017
L’hostal Stella Maris porta en funcionament des de 1927. És una associació adreçada a l’acollida i ajuda dels treballadors del mar, on els ...
Diferències entre el PPEE i el Yachtmaster
gener 12, 2017
En aquest post explicarem les diferències entre el Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo (PPEE) i el Yachtmaster Offshore. La gran dife...