Patró de Navegació Bàsica (PNB)

PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA

El Patró de Navegació Bàsica és una de les titulacions nàutiques d’esbarjo que preveu la normativa espanyola.

Per tant, és una titulació oficial i és un títol expedit per les comunitats autònomes o la Direcció General de la Marina Mercant. depenent del lloc on es fa l’examen.

A l’escola nàutica Yacht Point fa més de 20 anys que impartim aquesta titulació i les pràctiques de navegació, comptant amb els millors instructors de la marina mercant i instal·lacions acadèmiques, així com simuladors per realitzar les pràctiques de radiocomunicacions.

ATRIBUCIONS DEL PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÁSICA
 • Govern d'embarcacions d'esbarjo de motor i vela fins a 8 metres d'eslora i 5 milles de la costa.
 • Motos nàutiques.
REQUISITS
 1. Haver complert els 18 anys o 16 amb autorització paterna.
 2. Superar l'examen teòric.
 3. Realitzar les pràctiques obligatòries.
 4. Certificat Mèdic Oficial
 5. Abonar Taxes Generalitat
ESTRUCTURA DEL CURS

L'examen és tipus test amb 27 preguntes, amb un nombre màxim de 10 preguntes mal contestades i amb una durada de 45 minuts.

Les pràctiques de navegació i seguretat tindran una durada de 8 hores, a bord d'un vaixell homologat i en grups d'entre 6-8 alumnes.

Les pràctiques de radiocomunicacions tenen una durada de 4 hores. Es realitzen als equips homologats de les nostres instal·lacions.

TEMARI
 1. Nomenclatura nàutica
 2. Seguretat
 3. Navegació
 4. Propulsió
 5. Reglament internacional de prevenció d'abordatges al mar (RIPA)
 6. Balisament
 7. Legislació

CALENDARI DE CURSOS D'ESBARJO

BLOG D'ESBARJO

Perfeccionament de Pràctiques de Vela: SPI
febrer 13, 2019
https://www.youtube.com/watch?v=-rhnLUMY4m4 El que més ens apassiona és la Vela, és un art! Les pràctiques complementàries de Vela es realitzen en un cap de setmana. Són 16 hores pe...
Pràctiques de Maneig del Sextant
maig 12, 2017
Conveniència de realitzar pràctiques de maneig del sextant amb alumnes que aspiren a la titulació de capità de iot d’Esbarjo. – Per Peter Stockfleth En el temari de coneixements teòrics per a la t...
Millors Apps i Pàgines Gratuites per a la Predicció del Temps a la Mar
febrer 2, 2017
WINDFINDER – Aquesta aplicació ofereix la previsió de la direcció i intensitat del vent (mitjà i ràfegues), la nuvolositat, precipitació, temperatura i pressió atmosfèrica a intervals de 3h.També es ...