PPER – Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo

Per què serveix el curs de Patró Professional d'Embarcacions d'Esbarjo?

  • Govern d’embarcacions de bandera espanyola matriculades en llista sisena o setena, sempre que no hi hagi més de 12 persones embarcades, inclosa la tripulació, en embarcacions d’esbarjo d’eslora igual o inferior a 24 metres, al llarg de la costa espanyola i dins de la zona compresa entre aquesta i la línia de 60 milles paral·lela a aquesta.
  • Ser instructor de les pràctiques bàsiques de seguretat i de navegació per a l’obtenció de les titulacions de Patró per a Navegació Bàsica (PNB) i Patró d’Embarcacions d’Esbarjo (PER). Realitzar el curs d’Operador General de Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima, i acreditar un període d’embarcament no inferior a 24 mesos com a PPER; es podrà ampliar les milles fins a 150 (milles de la costa).
PPER

REQUISITS

A la nostra escola tenim les millors ofertes per als alumnes que es preparin el PPER amb nosaltres. Som flexibles en horaris i ens podem desplaçar per a grups de 8 persones o més.

Per poder cursar el PPER caldrà:

Estar en possessió del Títol de Capità de Iot
Realitzar un reconeixement mèdic efectuat per l'Institut Social de la Marina
Aportar una declaració responsable en què s'acrediti amb indicació del nom del vaixell i la seva matrícula haver navegat, almenys 50 dies i 2.500 milles, incloent-hi almenys cinc travesses de més de 60 milles, mesures al llarg de la ruta navegable més talla d'un port de salpada a un de destí, exercint com a patró durant la travessia; aquesta singladura haurà de ser d'alçada i duna durada mínima de 48 hores.
Obtenir la Llibreta d'Inscripció (Marítima)
Estar en possessió dels certificats d'especialitat
Operador Restringido de Radio o Operador de Radio General del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. SMSSM.Formación Básica en Seguridad Marítima.Formación Sanitaria Específica Inicial.
PACK CURSOS PPER
1300€
  • Formació Bàsica Marítima en Seguretat
  • Operador Restringit de Ràdio
  • Formació Sanitària Específica Inicial

Podeu cursar amb nosaltres els certificats d’especialitat mínims requerits següents.

cursos nauticos profesionales
Formación Básica Marítima en Seguridad
Formación Básica Marítima en Seguridad
El curs forma l'alumne en els coneixements necessaris per organitzar i controlar la seguretat i les emergències a bord...
Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo
Operador Restringit de Ràdio
Operador Restringit de Ràdio
Es requerirà als capitans i oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils...
Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo
Formació Sanitària Específica Inicial
Formació Sanitària Específica Inicial
El Curs de Formació Sanitària Específica Inicial atorga formació sanitària als treballadors del mar.

CALENDARI DE CURSOS PROFESSIONALS

BLOC DE NÀUTICA PROFESSIONAL

El títol de Patró Portuari
juliol 4, 2023
Guia pràctica per a l'obtenció del Patró PortuariEl títol de Patró Portuari està regulat pel RD 973/2009 i modificat del RD 80/014 i pel RD 938/2014.Amb aquesta titulació marítima professional, es pod...
Certificat de Formació Bàsica Marítima en Seguretat
juliol 4, 2023
El certificat d'especialitat de Formació Bàsica STCW95 és un curs homologat per la DGMM.És un curs que qualsevol navegant hauria de tenir abans d'embarcar-se.Consta de 4 mòduls:Primeros AuxiliosSegure...
Vull obtindre una titulació nàutica, per quina puc començar?
juny 7, 2023
Abans de decidir per quina titulació pots començar la teva aventura nàutica, has de tenir en compte els següents punts:   1- La teva nacionalitat 2- La zona de navegació: Mediterrani o fora del M...