El títol de Patró Portuari

El títol de Patró Portuari

Guia pràctica per a l'obtenció del Patró PortuariEl títol de Patró Portuari està regulat pel RD 973/2009 i modificat del RD 80/014 i pel RD 938/2014.Amb aquesta titulació marítima professional, es podrà exercir de Patró de vaixells mercants d'arqueig brut no superior a 100 GT amb un màxim de 150 passatgers i fins a 3 milles de la costa.Una vegada superat un examen al final d'un curs teòric i pràctic de 150 hores, on l'assistència és 100% obligatòria, s'obtindrà un certificat del curs.Aquest diploma no és suficient per a anar a Capitania a expedir-lo, fa falta UN ANY D'EMBARCAMENT.El Període…
Read More
Certificat de Formació Bàsica Marítima en Seguretat

Certificat de Formació Bàsica Marítima en Seguretat

El certificat d'especialitat de Formació Bàsica STCW95 és un curs homologat per la DGMM.És un curs que qualsevol navegant hauria de tenir abans d'embarcar-se.Consta de 4 mòduls:Primeros AuxiliosSeguretat en la MarSupervivència en la MarContraincendiosCada módulo tiene una parte teórica y otra práctica.Què hem d'esperar d'aquest curs?1er Objectiu:Estant embarcats, ja sigui lluny o prop de terra, podem viure situacions d'emergència real, que precisen d'una reacció ràpida. És per això que és imprescindible tenir una bona formació nàutica.2º Objectiu:Aquest curs és necessari també per a poder treballar a bord de qualsevol embarcació, de qualsevol bandera i en qualsevol posició en un vaixell.Amb…
Read More
Relació de convalidacions entre títols professionals i recreatius

Relació de convalidacions entre títols professionals i recreatius

Per a obtenir una titulació nàutica d'esbarjo, pots preparar-te de manera presencial o online a Yacht Point.Si estàs en possesió d'una titulació professional marítima, pots consultar el Real Decreto 875/2014 per veure la seva convalidació a una titulació d'esbarjo.Us fem un quadre resum:  Pots fer la consulta directament al següent link:https://apps.fomento.gob.es/Titulaciones/Profesionales/Convalidaciones.aspxPodem ajudar-te a realitzar el tràmit.Documentació a aportar:Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.Informe d'aptitud psicofísica d'acord al Capítol IV del Real Decreto 875/2014.Fotocòpia del títol acadèmic, professional, de la targeta professional o en el seu cas, de la certificació emesa per la Dirección de Enseñanza Naval de la Armada.
Read More
Noves atribucions professionals a les Titulacions d’Esbarjo

Noves atribucions professionals a les Titulacions d’Esbarjo

Segons el Reial Decret 238/2019 el qual entrarà en vigor l'1 de juliol de 2019, els que disposen les titulacions del PEE, PI i CI podran prestar els següents serveis professionals remunerats:El transport de subministraments fins a una distància màxima de 5 milles des del port.Realitzar activitats d'atracada, fondeig o desplaçament d'embarcacions d'esbarjo dins de les aigües corresponents a ports, ports esportius o marines.Realitzar proves de mar a bord d'embarcacions d'esbarjo i motos nàutiquesGovern d'embarcacions destinades al socorrisme en platges.Realitzar trasllats d'embarcació a un altre port o lloc sempre que la navegació no tingui lloc a una distància superior a…
Read More
Tramitar la llibreta marítima a Capitania Marítima

Tramitar la llibreta marítima a Capitania Marítima

Si voleu treballar a bord d'una embarcació i necessiteu obtenir la llibreta marítima, a continuació, us expliquem els passos per tramitar-la a Capitania Marítima.És important tenir en compte que, si només teniu previst navegar en aigües nacionals, es recomana tramitar únicament la llibreta marítima de navegació nacional. No obstant això, si teniu previst fer navegacions en aigües internacionals o extranacionals, necessitareu obtenir la targeta DIM (document d'identitat del marí).Amb el nou format de targeta DIM, previ a expedir la DIM, s'ha d'expedir la llibreta marítima de navegació nacional.Per obtenir la Llibreta Marítima de navegació nacional, has de complir els requisits…
Read More
Mariner de Pont

Mariner de Pont

QUÈ ÉS? El curs de Mariner de Pont està dirigit als tripulants de vaixells mercants i de passatge, a excepció dels pesquers. La funció principal d'un Mariner de Pont és, a banda de realitzar les tasques normals de marineria en un vaixell, assistir a l'Oficial de Guàrdia en una Guàrdia de navegació. La seva missió és de gran importància ja que és el tripulant que detecta mitjançant la vista i l'odi els perills amb què es troba el vaixell, com poden ser: pedres, coses flotant, un altre vaixell que ve en col·lisió i també pot detectar nàufrags. Les tasques del…
Read More
PPER: Patró Professional d’Embarcacions

PPER: Patró Professional d’Embarcacions

Quins passos cal seguir per a ser PPER?Hi ha 2 categories de PPER:PPER A: Navegació fins a les 60 milles i fins a 12 passatgersRequisits:Se Capità de Iot.3 certificats d'especialitat STCW (Formació bàsica en Seguretat, Operador Restringit de Radi i Formació Sanitària Especifica Inicial).Aprovar l'examen de teoria del PPER a Madrid de la DGMM.Declaración responsable de experiencia en navegación.Reconeixement mèdic de l'Institut Social de la Marina.PPER B: Navegació fins a les 150 milles i fins a 12 passatgersRequisits:Complir amb els mateixos requisits del PPER ACertificat d'Operador General de Ràdio.Acreditar un període d'embarcament d'almenys 2 anys.Exemples de sortides professionalsPatró d'embarcacions de charter.Instructor de titulacions nàutiques en escoles nàutiques.Trasllat d'embarcacions.Informa't de les següents…
Read More
Com obtenir el Certificat Mèdic

Com obtenir el Certificat Mèdic

A l’hora de l’expedició de qualsevol títol nàutic es necessari presentar un certificat mèdic. Aquesta revisió l'haureu fer en un centre mèdic homologat per revisions mediques nàutiques. Es vàlid el certificat mèdic professional (ENG1) de L’institut Social de la Marina, així com el certificat del carnet de conduir presentant una prova complementaria. Les persones que hagin presentat fa menys de dos anys el certificat mèdic no tindran que tornar a presentar-lo. Segurament molt de vosaltres us preguntareu on es pot fer el certificat mèdic per les titulacions nàutiques. L’escola náutica Yacht Point conta amb un centre associat que fa descomptes als nostres alumnes. A continuació…
Read More
Diferències entre el PPEE i el Yachtmaster

Diferències entre el PPEE i el Yachtmaster

En aquest post explicarem les diferències entre el Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo (PPEE) i el Yachtmaster Offshore. La gran diferència d’aquestes dues titulacions és que el PPEE és un títol nacional que t’atribueix a treballar en embarcacions de bandera espanyola, mentre que el Yatchmaster és una titulació internacional que t’atribueix a treballar en embarcacions de bandera anglesa o de la Commonwealth. A més, estar en possessió d’un Yachtmaster és una seguretat que té la persona que et vol contractar perquè significa que ets un bon Patró. Tots sabem que qui té aquesta titulació és per què veritablement sap navegar, a diferència del…
Read More