Actualització de Certificats d’Especialitat

ACTUALITZACIÓ DE CERTIFICATS STCW DE FORMACIÓ MARÍTIMA

A Yacht Point impartim tots els cursos d’actualització per als certificats professionals STCW. Amplia els teus coneixements alhora que revalides els teus certificats amb els millors professionals del sector. Els nostres instructors han navegat per tot el món. Disposem d’ofertes en format Pack Actualitzacions si necessiteu més d’un certificat.

Fes clic per desplegar els detalls de cada curs:

PACK RENOVACIÓ PPER

A Yacht Point podeu fer la renovació PPER amb els cursos d'actualització.

La normativa actual per renovar el certificat demana com a requeriment tenir els següents cursos actualitzats:

 • Formació bàsica Marítima en Seguretat. (STWC95).
 • Operador restringit de Ràdio.
 • Formació Sanitària Específica Inicial.

ACTUALITZACIÓ PACK PPER >

VAIXELLS DE PASSATGE

Tots els certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació efectuarà mitjançant l'acreditació d'un dels requisits següents:

 • Haver realitzat un període d'embarcament de, almenys, un any dins dels darrers cinc anys, o de tres mesos l'últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d'actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d'impartició: La Actualització del Certificat de Vaixells de Passatge nosaltres ho impartim en 2 dies (12 hores).

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs d'actualització de Suficiència de Vaixells de Passatge.

ACTUALITZACIÓ VAIXELLS DE PASSATGE

AVANÇAT EN LLUITA CONTRA INCENDIS

Tots els certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació efectuarà mitjançant l'acreditació d'un dels requisits següents:

 • Haver realitzat un període d'embarcament de, almenys, un any dins dels darrers cinc anys, o de tres mesos l'últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d'actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d'impartició: L'actualització del Certificat d'Avançat de Lluita Contra Incendis ho fem en 1 dia (8 hores).

Objectius: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i responsabilitats en els àmbits indicats a la Secció A-VI / 3.5 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW , i el seu Codi en la seva versió esmenada, així com les prescripcions detallades al curs model OMI, per la qual cosa els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l'OMI, de servir per a la seva homologació.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs d'actualització de Suficiència dAvançat de Lluita Contra Incendis.

ACTUALITZACIÓ AVANÇAT EN LLUITA CONTRA INCENDIS

FORMACIÓ BÀSICA EN SEGURETAT MARÍTIMA

Tots els certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació efectuarà mitjançant l'acreditació d'un dels requisits següents:

 • Haver realitzat un període d'embarcament de, almenys, un any dins dels darrers cinc anys, o de tres mesos l'últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d'actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d'impartició: L'Actualització del Certificat de Formació Bàsica en Seguretat nosaltres ho fem en 2 dies (16 hores).

Objectius: les regles de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i Responsabilitats en els Àmbits indicats a la Seccions A-VI / 1.3 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW , i sumi Codi en la seva versió esmenada, així com les prescripcions detallades al curs model OMI, per la qual cosa els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint quant a material i Equipament amb les Resolucions i Directrius de l'OMI, que van servir per a la seva homologació.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs d'actualització de Suficiència de Formació Bàsica en Seguretat.

ACTUALITZACIÓ DE FORMACIÓ BÁSICA EN SEGURETAT MARÍTIMA

FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECÍFICA INICIAL

Abans de la caducitat del Certificat d'Especialitat de Formació Sanitària Específica Inicial, caldrà fer un Curs d'Actualització de 8 hores de durada. Un cop caducat el certificat haurà de realitzar el curs complet de nou.

Objectiu: Formar l'alumne per actualitzar les competències següents: Capacitar l'alumne en primers auxilis. Tècniques elementals d'infermeria. Procediment de la consulta mèdica per ràdio.

ACTUALITZACIÓ FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECÍFICA INICIAL

PATRÓ PORTUARI

Tots els títols i certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació efectuarà mitjançant l'acreditació d'un dels requisits següents:

 • Haver realitzat un període d'embarcament d'almenys un any dins dels darrers cinc anys, o de tres mesos a l'últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d'actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d'impartició: L'actualització del títol de Patró Portuari nosaltres l'impartim en 2 dies (16 hores).

Acreditació: Títol expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs d'actualització del títol de Patró Portuari.

ACTUALITZACIÓ DE PATRÓ PORTUARI

BOTS DE RESCAT RÀPIDS

Tots els certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació efectuarà mitjançant l'acreditació d'un dels requisits següents:

 • Haver realitzat un període d'embarcament de, almenys, un any dins dels darrers cinc anys, o de tres mesos l'últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d'actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d'impartició: L'Actualització del Certificat de Bots de Rescat Ràpids nosaltres ho impartim en 2 dies (12,5 hores).

Objectius: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i responsabilitats en els àmbits indicats a la Secció A-VI / 2.11 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW , i el seu Codi en la seva versió esmenada, així com les prescripcions detallades al curs model OMI, per la qual cosa els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l'OMI, de servir per a la seva homologació.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs d'actualització de Suficiència de Bots de Rescat Ràpids.

ACTUALITZACIÓ DE BOTS DE RESCAT RÀPIDS

BOTS DE RESCAT NO RÀPIDS I EMBARCACIONS DE SUPERVIVÈNCIA

Tots els certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació efectuarà mitjançant l'acreditació d'un dels requisits següents:

 • Haver realitzat un període d'embarcament de, almenys, un any dins dels darrers cinc anys, o de tres mesos l'últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d'actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d'impartició: La Actualització del Certificat d'Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat No Ràpids nosaltres ho impartim en 2 dies (12 hores).

Objectius: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i responsabilitats en els àmbits indicats a la Secció A-VI / 2.5 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW , i el seu Codi en la seva versió esmenada, així com les prescripcions detallades al curs model OMI, per la qual cosa els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l'OMI, de servir per a la seva homologació.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs d'actualització d'Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat No Ràpids.

ACTUALITZACIÓ DE BOTS DE RESCAT NO RÀPIDS

OPERADOR GENERAL DE RÀDIO

Tots els títols tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació efectuarà mitjançant l'acreditació d'un dels requisits següents:

 • Haver realitzat un període d'embarcament de, almenys, un any dins dels darrers cinc anys, o de tres mesos l'últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d¡actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d'impartició: L'Actualització del títol d'operador general del sistema mundial d'auxili i seguretat marítima la impartim en 2 dies (16 hores).

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superaT satisfactòriament el curs d'Actualització Operador General del sistema mundial de socors i seguretat marítima.

ACTUALITZACIÓ D'OPERADOR GENERAL DE RÀDIO

OPERADOR RESTRINGIT DE RÀDIO

Tots els títols tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació s'efectuarà mitjançant l'acreditació d'un dels requisits següents:

 • Haver realitzat un període d'embarcament de, almenys, un any dins dels darrers cinc anys, o de tres mesos l'últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d'actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d'impartició: L'Actualització del títol d'operador restringit del sistema mundial d'auxili i seguretat marítima la impartim en 1 dia (6 hores).

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d'haver superat satisfactòriament el curs d'actualització d'operador restringit del sistema mundial d'auxili i seguretat marítima.

ACTUALITZACIÓ D'OPERADOR RESTRINGIT DE RÀDIO