Idiomas CAT

Actualització del certificat Bots de Rescat Ràpids

Curs de Actualització del certificat Bots de Rescat Ràpids

Tots els certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació s’efectuarà mitjançant l’acreditació d’un dels següents requisits:

  • Haver realitzat un període d’embarcament de, almenys, un any dins dels últims cinc anys, o de tres mesos en l’últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
  • Haver superat un curs d’actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d’impartició: La Actualització del Certificat de Bots de Rescat Ràpids nosaltres ho fem en 2 dies (12,5 hores).

Objectius: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les responsabilitats en els àmbits indicats a la Secció A-VI / 2.11 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i el seu Codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l’OMI, que van servir per a la seva homologació.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d’haver superat satisfactòriament el curs d’actualització del Certificat de Bots de Rescat Ràpids.

Propers cursos professionals