Idiomas CAT

Actualització del títol de Patró Portuari

Curs de Actualització del títol de Patró Portuari

Actualització del títol de Patró PortuariTots els títols i certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació s’efectuarà mitjançant l’acreditació d’un dels següents requisits:

  • Haver realitzat un període d’embarcament de, almenys, un any dins dels últims cinc anys, o de tres mesos en l’últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
  • Haver superat un curs d’actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d’impartició: La Actualització del Actualització del títol de Patró Portuari nosaltres ho fem en 2 dies (16 hores).

Objectius: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les responsabilitats en els àmbits indicats al Conveni internacional sobre normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de la mar (STCW 78/95) i que preveu el Codi de Formació i els models de l’OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l’OMI, que van servir per a la seva homologació.

Acreditació: Títol expedit pel centre docent d’haver superat satisfactòriament el curs d’actualització del títol de Patró Portuari.

Propers cursos professionals