Idiomas CAT

Actualitzacions

Actualizacions

En Yacht Point fem tots aquests cursos d’actualització per a diversos certificats professionals. Fes clic al nom per desplegar els detalls de cada curs:

Actualització Formació Bàsica en Seguretat

Tots els certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació s’efectuarà mitjançant l’acreditació d’un dels següents requisits:

 • Haver realitzat un període d’embarcament de, al menys, un any dins dels últims cinc anys, o de tres mesos en l’últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d’actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d’impartició: La Actualització del Certificat de Formació Bàsica en Seguretat nosaltres ho fem en 2 dies (16 hores).

Objectius: les regles de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les Responsabilitats en els Àmbits indicats en la Seccions A-VI / 1.3 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i sumi Codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i Equipament amb les Resolucions i Directrius de l’OMI, que fan servir per la seva homologació .

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d’haver superació satisfactòriament el curs d’actualització de Suficiència de Formació Bàsica en Seguretat.

Actualització Bots de Rescat No Ràpids

Tots els certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació s’efectuarà mitjançant l’acreditació d’un dels següents requisits:

 • Haver realitzat un període d’embarcament de, almenys, un any dins dels últims cinc anys, o de tres mesos en l’últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d’actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d’impartició: La Actualització del Certificat de Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat No Ràpids nosaltres ho fem en 2 dies (12 hores).

Objectius:  Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les responsabilitats en els àmbits indicats a la Secció A-VI / 2.5 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i el seu Codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l’OMI, que van servir per a la seva homologació.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d’haver superació satisfactòriament el curs d’actualització de Suficiència de Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat No Ràpids.

Actualització Bots de Rescat Ràpids

Tots els certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació s’efectuarà mitjançant l’acreditació d’un dels següents requisits:

 • Haver realitzat un període d’embarcament de, almenys, un any dins dels últims cinc anys, o de tres mesos en l’últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d’actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d’impartició: La Actualització del Certificat de Bots de Rescat Ràpids nosaltres ho fem en 2 dies (12,5 hores).

Objectius: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les responsabilitats en els àmbits indicats a la Secció A-VI / 2.11 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i el seu Codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l’OMI, que van servir per a la seva homologació.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d’haver superació satisfactòriament el curs d’actualització de Suficiència de Bots de Rescat Ràpids.

Actualització Vaixells de Passatge

Tots els certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació s’efectuarà mitjançant l’acreditació d’un dels següents requisits:

 • Haver realitzat un període d’embarcament de, almenys, un any dins dels últims cinc anys, o de tres mesos en l’últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d’actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d’impartició: La Actualització del Certificat de Vaixells de Passatge nosaltres ho fem en 2 dies (12 hores).

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d’haver superació satisfactòriament el curs d’actualització de Suficiència de Vaixells de Passatge

Actualització Avançat Lluita Contra Incendis

Tots els certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació s’efectuarà mitjançant l’acreditació d’un dels següents requisits:

 • Haver realitzat un període d’embarcament de, almenys, un any dins dels últims cinc anys, o de tres mesos en l’últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d’actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d’impartició: La Actualització del Certificat d’Avançat de Lluita Contra Incendis nosaltres ho fem en 1 dia (8 hores).

Objectius: Les normes de competència requerides per assumir les tasques, les comeses i les responsabilitats en els àmbits indicats a la Secció A-VI / 3.5 del Conveni Internacional sobre Normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar de 1978, STCW, i el seu Codi en la versió esmenada, així com les prescripcions detallades en el curs model OMI, de manera que els equips utilitzats en aquest curs seguiran complint en quant a material i equipament amb les Resolucions i Directrius de l’OMI, que van servir per a la seva homologació.

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d’haver superació satisfactòriament el curs d’actualització de Suficiència de Avançat de Lluita Contra Incendis.

Actualització Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima

Tots els títol tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació s’efectuarà mitjançant l’acreditació d’un dels següents requisits:

 • Haver realitzat un període d’embarcament de, almenys, un any dins dels últims cinc anys, o de tres mesos en l’últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d’actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d’impartició: La Actualització del títol de Actualització Operador General del sistema mundial de socors i seguretat marítima nosaltres ho fem en 2 dies (16 hores).

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d’haver superació satisfactòriament el curs d’actualització de Suficiencia de Actualització Operador General del sistema mundial de socors i seguretat marítima.

Actualització Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima

Tots els títol tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta revalidació s’efectuarà mitjançant l’acreditació d’un dels següents requisits:

 • Haver realitzat un període d’embarcament de, almenys, un any dins dels últims cinc anys, o de tres mesos en l’últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d’actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.

Modalitat d’impartició: La Actualització del títol de  Operador restringit del sistema mundial de socors i seguretat marítima nosaltres ho fem en 1 dia (6 hores).

Acreditació: Certificat expedit pel centre docent d’haver superació satisfactòriament el curs d’actualització de Suficiencia de Operador restringit del sistema mundial de socors i seguretat marítima.

Actualització del títol de Patró Portuari

Tots els títols i certificats tindran una validesa de cinc anys, podent revalidar per igual període de vigència. Aquesta re-validació s’efectuarà mitjançant l’acreditació d’un dels següents requisits:

 • Haver realitzat un període d’embarcament d’almenys un any dins dels últims cinc anys, o de tres mesos en l’últim any, efectuant funcions equivalents del certificat a revalidar.
 • Haver superat un curs d’actualització reconegut per la Direcció General de la Marina Mercant.
  Modalitat d’impartició: La Actualització del Actualització del títol de Patró Portuari nosaltres ho fem en 2 dies (16 hores).

Acreditació: Títol expedit pel centre docent d’haver superat satisfactòriament el curs d’actualització del títol de Patró Portuari.