Idiomas CAT

Curs Bots de Rescat Ràpids

Bots de Rescat Ràpids

És requerirà la possessió del Certificat de Bots de Rescat Ràpids els capitans, oficials i mariners o altres tripulants, que tinguin assignades funcions en aquests bots de rescat ràpids en els vaixells que estiguin equipats amb ells.

Dirigit als Oficials i Mariners, de Pont i Màquines que tinguin assignades aquestes funcions en els vaixells que estiguin equipats amb bots de rescat ràpids.

Objectiu: Capacitat en el maneig de bots de rescat ràpids en distintes circunstancies i condicions meteorològiques.

Nombre d’hores: 24 hores.

Programa del Curs:

  • Construcció i equip dels bots de rescat ràpids.
  • Components del equip.
  • Característiques específiques i instal·lacions de bots de rescat ràpids.
  • Precaucions de seguretat durant la posada a flotació i la recuperació d’un bot de rescat ràpid.
  • Procediments per redreçar un bot de rescat ràpid.
  • Maneig d’un bot de rescat amb condicions meteorològiques adverses.
  • Equip de navegació i seguretat d’un bot de rescat ràpid.
  • Mètodes per posar en marxa el motor d’un bot de rescat ràpid.
  • Pràctiques amb bot de rescat ràpid.

El programa s’ajusta a la normativa oficial (BOE-A-2012-3857) del 19 de març de 2012, en compliment amb el Codi de Formació del Conveni STCW-2010, el contingut figura en l a regla VI/2.2 del Coveni STCW; Secció A-VI/2 i quadre A-VI/2-2 del Codi de Formació, OMI 1.24.

** Si en una convocatòria no hi ha el número mínim d’alumnes es posposarà al mes següent.**

Política de cancel·lació de cursos a l’Escola Nàutica Yacht Point

La realització dels cursos es confirmaran via correu electrònic, i en el cas de cursos amb un nombre reduït d’alumnes, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d’inici. L’Escola Nàutica Yacht Point es reserva el dret de cancel·lar o retardar el curs amb una setmana d’antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota d’inscripció, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus. Recomanem que no reservin vols i hotel, sense assegurances de viatge, abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Propers cursos professionals