Pràctiques de Navegació

PRÀCTIQUES DE NAVEGACIÓ PER A TITULACIONS ESPORTIVES

Per obtenir qualsevol titulació nàutica esportiva i poder navegar en veler, a més d’aprovar l’examen teòric, cal fer pràctiques de navegació i de vela en un vaixell homologat per una escola nàutica.

Els nostres vaixells estan homologats també per la RYA, passant cada any una estricta inspecció per part d’aquesta organització de reconegut prestigi.

Yacht Point és l’única Escola a tot el país, que imparteix titulacions nàutiques nacionals i internacionals.

 • Som els únics dedicats en exclusiva a la Formació.
 • Instructors millor formats i preparats per impartir cursos.
 • Vaixells millor mantinguts i adaptats per a la formació.

Yacht Point funciona amb un sistema de Cooperativa d´Instructors apassionats per la Mar i l´ensenyament. Combinen els seus embarcaments per tot el món amb la formació quan són a terra, transmetent als nostres alumnes la seva experiència constantment actualitzada.

Volem transmetre la nostra passió marinera i de vida, de compartir llibertat, emocions, coneixements i cohesió a bord a totes les nostres pràctiques.

LA NOSTRA OFERTA

Prácticas de Navegación
Pràctiques de Llicència de Navegació
Pràctiques de Llicència de Navegació

Pràctiques de Llicència de Navegació

Per a l’obtenció del títol de Llicència de Navegació cal fer  2 hores de teoria i 4 hores de pràctiques de navegació i seguretat.

Les pràctiques de navegació del títol de Llicència de Navegació es poden realitzar entre setmana o cap de setmana. Les pràctiques s’imparteixen en jornades completes de 6 hores alternant la teoria amb la pràctica durant el cap de setmana, i en sortides de 4 hores durant la setmana, en aquest cas la teoria es faria a l’aula.

Pràctiques de Patró de Navegació Bàsica

Per a l’obtenció del PNB motor cal fer hores de pràctiques de navegació i seguretat i 4 hores d’un curs de radiocomunicacions per al títol del PNB.

Les pràctiques de navegació del PNB, tant les de navegació i seguretat (a motor), com les de vela, es poden fer entre setmana o en cap de setmana. Les pràctiques s’imparteixen en jornades completes de 8 hores de navegació (parant per dinar) durant el cap de setmana, i en sortides de 4 hores durant la setmana.

La pràctica de ràdio es realitza des dels nostres simuladors homologats a 1 sessió de 2h. + 2h. addicionals de teoria a l’aula o embarcació.

yacht point
Pràctiques de Patró de Navegació Bàsica
Pràctiques de Patró de Navegació Bàsica
per
Pràctiques de Patró d'Embarcacions d'Esbarjo
Pràctiques de Patró d'Embarcacions d'Esbarjo

Pràctiques de Patró d'Embarcacions d'Esbarjo

Per a l’obtenció del PER motor cal fer pràctiques de navegació i seguretat (16 hores) i un curs de Radiooperador (12 hores).

Les pràctiques de navegació del PER, tant les de navegació i seguretat (a motor), com les de vela, es poden fer entre setmana o en cap de setmana. Les pràctiques s’imparteixen en dues jornades completes de 8 hores de navegació (parant per dinar) durant el cap de setmana, i en 4 sortides de 4 hores durant la setmana.

La pràctica de ràdio es fa des dels nostres simuladors homologats en 2 sessió de 4h. + 4h. addicionals de teoria a l’aula o embarcació.

Pràctiques de Patró de Iot

Per a l’obtenció del Patró de Iot motor cal fer pràctiques de navegació i seguretat (48 hores) i un curs de Radiooperador (12 hores). Si tens el PER renovat des del 2015, no hauràs de fer el curs de Ràdio-operador.

Les pràctiques de navegació del Patró de Iot, es fan en travessia, embarcant un grup limitat d’alumnes (màxim 8) al nostre vaixell-escola de 15 m. d’eslora. Cada mes realitzem una sortida per a les pràctiques de Patró de Iot. Fem dues modalitats:

 • Travessia de 3 dies des de Barcelona a Balears: S’embarcaria divendres al matí fins al diumenge al matí, o de divendres a la tarda a fins al diumenge a la tarda.
Academia nautica
Pràctiques de Patró de Iot
Pràctiques de Patró de Iot
capitán de yate
Pràctiques de Capità de Iot
Pràctiques de Capità de Iot

Pràctiques de Capità de Iot

Per a l’obtenció del Capità de Iot motor cal realitzar pràctiques de navegació i seguretat (48 hores) i un curs de Radiooperador (12 hores). Si tens el Patró de Iot renovat des del 2015, no hauràs de fer el curs de Radiooperador.

Les pràctiques de navegació del Capità de Iot, es fan en travessia, embarcant un grup limitat d’alumnes (màxim 8) al nostre vaixell-escola de 15 m. d’eslora.

Cada mes realitzem una sortida per a les pràctiques de Capità de Iot. Fem dues modalitats:

 • Travessia de 3 dies des de Barcelona a Balears: S’embarcaria divendres al matí fins al diumenge al matí, o de divendres a la tarda a fins al diumenge a la tarda.

Habilitació a Illes Balears

Si disposes del títol de Patró d’Embarcacions d’Esbarjo, pots augmentar les teves atribucions, realitzant unes pràctiques addicionals de 24 hores en travessia. Noves atribucions del PER habilitat:

 • Eslora màxima de 24 metres.
 • Navegació entre la península i les Illes Balears.

Per obtenir el títol de PER habilitat a les Balears, l’alumne haurà de fer:

 • Una travessia de pràctiques de 24 hores de navegació continuada.
 • Una nova revisió mèdica realitzada en un centre homologat per la DGMM.

Una vez realizada la travesía y que nos entregues el certificado medico, la Escuela expedirá el carnet oficial y hará entrega del mismo al alumno.

curso de barco
Habilitació a Illes Balears
Habilitació a Illes Balears
Prácticas de Navegación
Habilitació a Vela
Habilitació a Vela

Habilitación a Vela

Per obtenir l’habilitació a vela de qualsevol titulació (PNB, PER, Patró de Iot i Capità de Iot), cal realitzar 16h. hores de pràctiques específiques de navegació a vela a una Escola homologada.

Les pràctiques de vela es poden realitzar entre setmana o en cap de setmana. Les pràctiques s’imparteixen en jornades completes de 8 hores de navegació (parant per dinar) durant el cap de setmana, i en 4 sortides de 4 hores durant la setmana.

Curs de Ràdio-Operador de Curt Abast

Per obtenir el títol de PNB, PER, Patró de Iot o Capità de Iot és obligatori fer unes pràctiques de radiocomunicacions així com una sèrie d’hores de pràctiques de navegació i seguretat.

 1. El curs de radiocomunicacions per al PNB tindrà una durada mínima de 4 hores (2 hores teoria i 2 hores pràctiques).

 2. El curs de ràdio-operador de curt abast, tindrà una durada mínima de 12 hores (4 hores teoria i 8 hores pràctiques). Les pràctiques es realitzen als nostres simuladors homologats per la Generalitat de Catalunya, en 2 sessions de 4 hores de durada cadascuna + 4 hores de teoria a l’aula. Un cop s’ha realitzat aquest curs, no caldrà tornar-lo a realitzar per a les titulacions superiors, Patró de Iot i Capità de Iot.
Prácticas de Navegación
Curs de ROCA - PNB
Curs de ROCA - PNB
Prácticas de Navegación
Curs de ROCA - PER
Curs de ROCA - PER

CALENDARI DE PRÀCTIQUES