Mariner de Pont

CURSO DE MARINERO DE PUENTE

El curs de Mariner de Pont està dirigit als tripulants de vaixells civils, a excepció dels pesquers. Capacita els alumnes per formar part del portal guàrdia de navegació, com guaita o timonels als vaixells. Yacht Point ofereix aquest curs regulació per les ordres del Ministeri de Foment del 4 de setembre de 2002.Aquest certificat és complementari a altres. T’habilita per formar part del portal guàrdia de navegació, com guaita o timonels als vaixells.Marinero de Puente

ATRIBUCIONS DEL CURS

En funció dels períodes d’embarcament tindràs les atribucions següents:Dos mesos: En vaixells civils realitzant serveis professionals relacionats amb la guàrdia de navegació.Sis mesos: Mariner de vaixells mercants d’arqueig brut superior a 500 GT que formin part de la guàrdia de navegació.Les Capitanies Marítimes habilitaran els interessats per manejar embarcacions professionals de menys de 6 metres d’eslora, sempre que no transportin passatgers i naveguin exclusivament dins d’aigües interiors de port.El programa Mariner de Pont s’ajusta a la normativa oficial (Reial Decret 938/2014, de 7 de novembre) Segons el Cap. II Regla II/4 de l’annex del conveni STCW/78 esmentat, secció A-II/4 quan A-II74 i secció B-II/4 del codi de Formació.
MARINER DE PONT
495€
  • 45 hores de teoria
  • 25 hores de pràctiques
  • Expedició de certificat d’especialitat
Reservar Curs

CALENDARI DE CURSOS PROFESSIONALS

BLOC DE NÀUTICA PROFESSIONAL

Participant en el Curs de Joves per a l’Ocupació
maig 24, 2022 Llegir més
Capità de Iot a Yacht Point
maig 24, 2022 Llegir més
5 Aspectes a considerar al Matricular-te a unes Pràctiques Nàutiques
maig 24, 2022 En aquest post parlarem dels 5 aspectes a tenir en compte a l’hora d’escollir escola nàutica per a realitzar les pràctiques homologades. Sabem que… Llegir més