Mariner de Pont

CURS DE MARINER DE PONT

El curs de Mariner de Pont està dirigit als tripulants de vaixells civils, a excepció dels pesquers. Capacita els alumnes per formar part del portal guàrdia de navegació, com guaita o timonels als vaixells. Yacht Point ofereix aquest curs regulació per les ordres del Ministeri de Foment del 4 de setembre de 2002.

Aquest certificat és complementari a altres. T’habilita per formar part del portal guàrdia de navegació, com guaita o timonels als vaixells.

Marinero de Puente

ATRIBUCIONS DEL CURS

En funció dels períodes d’embarcament tindràs les atribucions següents:

Dos mesos: En vaixells civils realitzant serveis professionals relacionats amb la guàrdia de navegació.

Sis mesos: Mariner de vaixells mercants d’arqueig brut superior a 500 GT que formin part de la guàrdia de navegació.

Les Capitanies Marítimes habilitaran els interessats per manejar embarcacions professionals de menys de 6 metres d’eslora, sempre que no transportin passatgers i naveguin exclusivament dins d’aigües interiors de port.

El programa Mariner de Pont s’ajusta a la normativa oficial (Reial Decret 938/2014, de 7 de novembre) Segons el Cap. II Regla II/4 de l’annex del conveni STCW/78 esmentat, secció A-II/4 quan A-II74 i secció B-II/4 del codi de Formació.

MARINER DE PONT
  • 45 hores de teoria
  • 25 hores de pràctiques
  • Expedició de certificat d’especialitat


Reservar Curs

CALENDARI DE CURSOS PROFESSIONALS

BLOC DE NÀUTICA PROFESSIONAL

Participant en el Curs de Joves per a l’Ocupació

maig 24, 2022
Llegir més

Capità de Iot a Yacht Point

maig 24, 2022
Llegir més

5 Aspectes a considerar al Matricular-te a unes Pràctiques Nàutiques

maig 24, 2022
En aquest post parlarem dels 5 aspectes a tenir en compte a l’hora d’escollir escola nàutica per a realitzar les pràctiques homologades.
Sabem que…
Llegir més