Idiomas CAT

Cursos Esbarjo

Titulacions Esportives

Els nostres cursos d'esbarjo

Cursos de Llicència de Navegació


Curs per iniciar-se en la navegació
pel govern d’embarcacions d’esbarjo a motor fins a 6 metres d’eslora i potència de motor adequada a la embarcació, fins 2 milles, motos nàutiques  i Navegació diürna.

Requisits: Haver complert els 18 anys, o 16 amb autorització paterna i Certificat Mèdic Oficial. 

Descomptes especials per alumnes repetidors, a l’atur, estudiants i per a grups de dos o més persones.

Cursos de PNB

Curs per aspirants a Patró de Navegació Bàsica pel govern d’embarcacions d’esbarjo de motor i vela fins 8 metres d’eslora i 5 milles de la costa i motos nàutiques.

Requisits: Superar examen teòric i realitzar les pràctiques obligatòries.

Descomptes especials per alumnes repetidors, a l’atur, estudiants i per a grups de dos o més persones.

Cursos PER

Curs per aspirants a Patró d’Embarcacions d’Esbarjo pel govern d’embarcacions d’esbarjo de motor i vela fins 15 metres d’eslora i 12 milles de la costa, navegació entre illes i motos nàutiques.

Requisits: Superar examen teòric, realitzar les pràctiques obligatòries i Certificat Mèdic Oficial. 

Descomptes especials per alumnes repetidors, a l’atur, estudiants i per a grups de dos o més persones.

Cursos Patró de Iot

Curs per aspirants a Patró de Iot pel govern d’embarcacions d’esbarjo de motor i vela fins 24 metres d’eslora i 150 milles de la costa i motos nàutiques.

Requisits: Estar en possessió del títol del PER, superar examen teòric, realitzar les pràctiques obligatòries i Certificat Mèdic Oficial.

Descomptes especials per alumnes repetidors, a l’atur, estudiants i per a grups de dos o més persones.

Cursos Capità de Iot

sextanteCurs per aspirants a Capità de Iot pel govern d’embarcacions d’esbarjo de motor i vela fins 24 metres d’eslora i sense limitació de milles i motos nàutiques.

Requisits: Estar en possessió del títol Patró de Iot, superar examen teòric, realitzar les pràctiques obligatòries i Certificat Mèdic Oficial.

Descomptes especials per alumnes repetidors, a l’atur, estudiants i per a grups de dos o més persones.

Pròxims cursos disponibles