Blog Post

PowerBoat Level 2 – RYA

PowerBoat Level 2 – RYA

Els cursos Powerboat de la RYA, són bàsicament per a aquells que naveguen en petites embarcacions a motor: semirrígides, barques de pesca i embarcacions esportives que normalment naveguen prop de la costa.

Els tipus d’embarcacions comercials que requereixen aquest nivell de titulació són principalment, embarcacions de lloguer per la pesca, vaixells per activitats d’aventura, embarcacions de control portuari, barques de seguretat per a construccions, etc.

En el cas de requerir una embarcació de major mida que disposi de cabina i amb la capacitat de navegar o treballar a una major distància de la costa, el més probable  és que es necessiti un títol que requereixi d’un examen previ per a la seva obtenció, com pot ser; Day Skipper, Coastal Skipper o Yachtmaster.

A.- CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

a) Experiència prèvia al curs: Cap

b) Coneixements previs: Cap, però és recomanable el curs online  Essential Navigation

c) Temari del curs: Maneig d’una embarcació a motor, incloent les següents accions: avarada, amarrament, fondeig i recuperació. A més d’aquelles habilitats per a la conducció necessàries per a la competència bàsica en una embarcació de motor.

d) Habilitat després del curs: Ser capaç de pilotar de manera autosuficient una embarcació a motor sota bones condiciones meteorològiques i ser coneixedor de les limitacions d’un mateix i de la mateixa embarcació.

e) Duració del curs: 2 dies

f) Edat mínima: 12 anys, tot i que el Commercial Endorsement no es podrà obtenir sense haver complert el 16 anys.

B.- ATRIBUCIONS PROFESSIONALS

En el cas de necessitar el certificat Powerboat Level 2 per a poder treballar en una embarcació comercial subjecte als codis de pràctiques del MCA, serà necessari que dit certificat disposi d’aprovació comercial. D’aquesta manera, es pot treballar en embarcacions comercials operant aigües de la categoria 6, és a dir, que es trobi a un màxim de 3 milles de la costa sota bones condicions meteorològiques i durant les hores del dia.

Related Posts