Idiomas CAT

Avançat en Lluita Contra Incendis

Avançat en Lluita Contra Incendis

Avançat en Lluita Contra Incendis

És requereix la possessió del Certificat Avançat en Lluita Contra Incendis als capitans i oficials de pont i de maquines de vaixells mercants; així com als tripulants de vaixells tancs que tenen que estar en possessió del certificat de Familiarització de vaixells petroliers i quimiquers o del certificat de familiarització de vaixells de càrrega de gas.

El Certificat d’Avançat de Lluita Contra Incendis capacita als alumnes per a controlar i coordinar les operacions de lluita contra incendis a bord, donant especial importància a l’organització, tàctiques i comandament.

Nombre de hores: 24 hores (12 hores teoria i 12 hores pràctiques).

Dirigit a:

– Capitans i oficials de pont i de màquines de vaixells tanc.

– Tripulants que tinguin assignats deures específics i responsabilitats relacionades amb la càrrega o         l’equip de càrrega en vaixells tanc.

– Vaixells mercants d’arqueig brut superior a 75 GT.– Vaixells pesquers majors de 50 metres d’eslora.

Programa del Curs:

 • Control de les operacions de lluita contra incendis.
 • Organització de la lluita contra incendis.
 • Inspecció i manteniment dels sistemes i el equip de detecció i extinció d’incendis.
 • Recerca i recopilació d’informes sobre incidents en els quals es produeixi.
 • Utilització dels diferents extintors portàtils.
 • Extinció d’incendis amb escuma, gasos i pols química.
 • Maneig de mànegues contra incendis.
 • Simulació d’incendis majors, mitjançant utilització de mànegues  d’aigua amb participació d’un o més grups.
 • Utilització d’aparells de respiració autònoma (era).
 • Estratègia i tàctiques per la lluita contra incendis en les distintes parts del vaixell.
 • Elaboració de plans de contingències.

El programa s’ajusta a la normativa oficial (BOE-A-2012-3857) del 19 de març de 2012, en compliment amb el Codi de Formació del Conveni STCW-2010, el contingut figura en l’annex I, desenvolupa les normes de competència de la Secció A-VI/3 del Codi de Formació paràgrafs 1 a 4, esmenat.

** Si en una convocatòria no hi ha el número mínim d’alumnes es posposarà al mes següent.**

Política de cancel·lació de cursos a l’Escola Nàutica Yacht Point

La realització dels cursos es confirmaran via correu electrònic, i en el cas de cursos amb un nombre reduït d’alumnes, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d’inici. L’Escola Nàutica Yacht Point es reserva el dret de cancel·lar o retardar el curs amb una setmana d’antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota d’inscripció, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus. Recomanem que no reservin vols i hotel, sense assegurances de viatge, abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Propers cursos professionals