Idiomas CAT

Bots de Rescat No Ràpids

Bots de Rescat No Ràpids

Bots de Rescat No RàpidsEl Certificat d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat No Ràpids, es dirigeix als capitans, i oficials de pont i de la Indústria de vaixells mercants, i als Mariners o altres tripulants, de vaixells mercants que tinguin assignades funcions en el maneig d’embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpids.

Aquest curs té com a finalitat formar els alumnes capacitant-los per:

  • Manejar els dispositius de salvament i fer-se càrrec d’una embarcació de supervivència o bot de rescat que no sigui bot de rescat ràpid.
  • Operar amb un motor d’una embarcació de supervivència.
  • Organitzar els supervivents dins d’embarcació de supervivència un cop realitzat l’abandonament.

Hores Lectives: 32 (18 de teoria i 14 de pràctiques).

Programa del Curs:

  • Fonaments de Teoria del Vaixell
  • Maniobra d’Embarcacions Menors
  • Seguretat del Vaixell i Prevenció de la Contaminació
  • Maniobra, Reglaments i Senyals

El programa s’ajusta a la normativa oficial (BOE-A-2012-3857) del 19 de març de 2012, en compliment amb el Codi de Formació del Conveni STCW-2010, el contingut figura en l’annex I, desenvolupa les normes de competència del quadre A-VI/2-1 de la Secció A-VI/2 del Codi de Formació, esmenat.

** Si en una convocatòria no hi ha el número mínim d’alumnes es posposarà al mes següent.**

Política de cancel·lació de cursos a l’Escola Nàutica Yacht Point

La realització dels cursos es confirmaran via correu electrònic, i en el cas de cursos amb un nombre reduït d’alumnes, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d’inici. L’Escola Nàutica Yacht Point es reserva el dret de cancel·lar o retardar el curs amb una setmana d’antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota d’inscripció, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus. Recomanem que no reservin vols i hotel, sense assegurances de viatge, abans de la confirmació oficial de les dates definitives del curs.

Propers cursos professionals