Idiomas CAT

Mariner de Pont

Curs Mariner de Pont

Mariner de Pont

 

El curs de Mariner de Pont està dirigit als tripulants de vaixells civils, a excepció dels pesquers. Capacita els alumnes per formar part de la portal guàrdia de navegació, com vigia o timoners en els vaixells. Yacht Point, escola nàutica, ofereix aquest cursos regulat per ordres del Ministeri de Foment del 4 de setembre de 2002.

Nombre de hores: 60 hores (45 hores teòriques i 15 hores pràctiques)

Programa del Curs Mariner de Pont:

  • Coneixement sobre la nomenclatura i definicions a bord en el pont de govern i coberta del vaixell.
  • Govern d’un vaixell, servei de guaita i guàrdia segura.
  • Emergència i utilització de l’equip de seguretat.
  • Anglès tècnic marítim.

Atribucions en funció dels períodes d’embarcació: 

  • Dos mesos d’embarcament en vaixells civils realitzant serveis professionals relacionats amb la guàrdia de navegació, encara que alumnes de pont que hagin finalitzat al menys un curs lectiu que estiguin en possessió d’un certificat del centre oficial que compleixin amb les disposicions de les seccions A-II/4 i A/VI del Codi de Formació. Atribucions: Mariner de vaixells mercants d’arqueig brut superior a 500 GT que formin part la de la guardi de navegació.
  • Amb sis mesos d’embarcació. Atribucions: Les Capitanies Marítimes habilitaran als interessats per el maneig d’embarcacions professionals de menys de 6 metros d’eslora, sempre que no transportin passatgers i naveguin exclusivament dins d’aigües interiors del port.

El programa Mariner de Pont s’ajusta a la normativa oficial (Real Decreto 938/2014, de 7 de novembre) Segons el Cap. II Regla II/4 del annex del conveni STCW/78 esmentat, secció A-II/4 quan A-II74 i secció B-II/4 del codi de Formació.

** Si en una convocatòria no hi ha el nombre mínim d’alumnes es posposarà al mes següent **

Propers cursos professionals