Operador General de Ràdio

CURS AMPLIACIÓ OPERADOR GENERAL DE RÀDIO

En aquest curs aprendràs tot el que necessites per a la comunicació a alta mar; fent simulacions de situacions d’emergència i experiències reals vívides pels nostres docents experimentats.

Amb el curs operador general del SMSSM obtindràs el Certificat d’Operador General del Sistema Mundial de Socors (OGSMSSM) i Seguretat Marítima, requerit als capitans i oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima qualsevol zona de navegació, exceptuant els vaixells que només facin navegacions a la zona A1, d’acord amb la definició que a aquesta zona preveu el Reial decret 1185/2006, de 16 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les radiocomunicacions marítimes a bord dels vaixells civils espanyols.

Marine Radio

ATRIBUCIONS DEL CURS

Els objectius del curs són:

  • Transmetre i rebre informació utilitzant els subsistemes i l’equip del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim (SMSSM) i complint-ne les prescripcions funcionals a totes les zones marítimes.
  • Garantir els serveis de radiocomunicacions en emergències.

Aquesta titulació et faculta professionalment per a:

  • Realitzar funcions de Servei de Ràdio comunicació en vaixells acollits a SSMSSM (Totes les zones marítimes: A1, A2, A3 i A4) per a situacions de: Socors, emergència i seguretat
  • Comunicació amb Salvament marítim
  • Comunicació amb torres de vigilància
  • Coordinació d’operacions de rescat

El programa del curs d’Operador General del Sistema de Socors i Seguretat Marítima s’ajusta a la normativa oficial (Ordre FOM/2296/2002 de 4 de setembre de 2002) de 4 de setembre de 2002, en compliment del Conveni STCW 78/95 , Regles V/2 i V/3 i normes de competència de la Secció AV/2 I AV/3.

OPERADOR GENERAL DE RÀDIO (CURS PONT)
800€
  • 30 hores de teoria
  • 50 hores de pràctiques

CALENDARI DE CURSOS PROFESSIONALS

BLOC DE NÀUTICA PROFESSIONAL

El títol de Patró Portuari
juliol 4, 2023
Guia pràctica per a l'obtenció del Patró PortuariEl títol de Patró Portuari està regulat pel RD 973/2009 i modificat del RD 80/014 i pel RD 938/2014.A...
Certificat de Formació Bàsica Marítima en Seguretat
juliol 4, 2023
El certificat d'especialitat de Formació Bàsica STCW95 és un curs homologat per la DGMM.És un curs que qualsevol navegant hauria de tenir abans d'emba...
Vull obtindre una titulació nàutica, per quina puc començar?
juny 7, 2023
Abans de decidir per quina titulació pots començar la teva aventura nàutica, has de tenir en compte els següents punts:   1- La teva nacionalitat...