Operador Restringit de Ràdio

CURS D'OPERADOR RESTRINGIT DE RÀDIO

En aquest curs aprendràs tot el que necessites per a la comunicació a alta mar; realitzant simulacions de situacions d’emergència i experiències reals viscudes pels nostres docents experimentats.

Es requerirà la possessió del Certificat d’Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim als Capitans i Oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim a la zona A1.

Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo

ATRIBUCIONS DEL CURS

Será necesario reunir los siguientes requisitos:

 • Haver fet 18 anys.
 • Haver superat satisfactòriament el curs aprovat per la Direcció General de la Marina Mercant que desenvolupa les normes de competència de la secció A-IV/2 del codi STCW.
 • Tenir en vigor el reconeixement mèdic realitzat per l’Institut Social de la Marina d’acord amb la regla I/9 de l’annex del Conveni STCW i la secció A-I/9 del codi STCW, en el moment de la sol·licitud del títol.
 • L’anterior certificat no serà necessari si l’interessat ja disposa d’un certificat mèdic d’aptitud per embarcar, en vigor, expedit per l’Institut Social de la Marina.

Aquesta titulació et faculta professionalment per a:

 • Realitzar funcions de Servei de Ràdio comunicació en vaixells acollits a SSMSSM (Totes les zones marítimes: A1, A2, A3 i A4) per a situacions de: Socors, emergència i seguretat
 • Comunicació amb Salvament marítim
 • Comunicació amb torres de vigilància
 • Coordinació d’operacions de rescat
 • Capitanies i oficials encarregats de la guàrdia de navegació en vaixells civils (acollits a SMSSM) de qualsevol zona de navegació.

El programa s’ajusta a la normativa oficial (Ordre FOM/2296/2002 de 4 de setembre de 2002), en compliment amb el Conveni STCW 78/95, Regles V/2 i V/3 i normes de competència de la Secció AV/2 I AV/3.

OPERADOR RESTRINGIT DE RÀDIO
495€
 • 15 hores de teoria
 • 25 hores de pràctiques realitzades en simuladors
 • Expedició de certificat d'especialitat

CALENDARI DE CURSOS PROFESSIONALS

BLOC DE NÀUTICA PROFESSIONAL

El títol de Patró Portuari
juliol 4, 2023
Guia pràctica per a l'obtenció del Patró PortuariEl títol de Patró Portuari està regulat pel RD 973/2009 i modificat del RD 80/014 i pel RD 938/2014.A...
Certificat de Formació Bàsica Marítima en Seguretat
juliol 4, 2023
El certificat d'especialitat de Formació Bàsica STCW95 és un curs homologat per la DGMM.És un curs que qualsevol navegant hauria de tenir abans d'emba...
Vull obtindre una titulació nàutica, per quina puc començar?
juny 7, 2023
Abans de decidir per quina titulació pots començar la teva aventura nàutica, has de tenir en compte els següents punts:   1- La teva nacionalitat...