Blog Post

Mariner de Pont

Mariner de Pont

QUÈ ÉS?

El curs de Mariner de Pont està dirigit als tripulants de vaixells mercants i de
passatge, a excepció dels pesquers.

La funció principal d’un Mariner de Pont és, a banda de realitzar les tasques normals de marineria en un vaixell, assistir a l’Oficial de Guàrdia en una Guàrdia de navegació.
La seva missió és de gran importància ja que és el tripulant que detecta mitjançant la vista i l’odi els perills amb què es troba el vaixell, com poden ser: pedres, coses flotant, un altre vaixell que ve en col·lisió i també pot detectar nàufrags.

Les tasques del mariner són essencials i de gran importància per al funcionament correcte del vaixell.

El mariner de pont ajuda l’Oficial de Guàrdia de Navegació i en qualsevol altra tasca que calgui fer al vaixell.

Algunes de les seves tasques són:

  • Donar suport a les tasques de navegació
  • Participa en totes les operacions de maniobra del vaixell: atracament, desatracament i fondeig.
  • Gestionar emergències
  • Operacions de càrrega i descàrrega.
  • Ordre i neteja del vaixell
  • Col·laborar en tots els treballs de manipulació de materials i eines que no requereixin una formació especialitzada
  • Vigilar el vaixell i la navegació i comprovar la profunditat de les aigües a zones de poca profunditat.
  • Utilitzar diferents aparells del vaixell (material de càrrega i descàrrega, ganxos i cordatges, àncores, bombes, mànegues, etc.)
  • Realitzar petites reparacions, eliminar l’òxid i la pintura del vaixell i contribuir a les operacions de manteniment general i reparacions a bord.
  • Realitzar operacions amb caps i cables.
  • Usar l’equipament d’emergència i l’aplica a procediments d’emergència.

REQUISITS PER A REALITZAR EL CURS DE MARINER DE PONT

1.Tenir nacionalitat d’algun país de la Comunitat Europea

2.Tenir 16 anys

3.Tenir la Formació Bàsica en Seguretat Marítima

4.Superar el reconeixement mèdic de l’ISM

COM ÉS EL CURS

El curs és 100% presencial de 70 hores:

– 45 hores de teoria

– 25 hores de pràctiques

En finalitzar el curs es fa un examen tipus test. També hi ha una part de pràctiques que
té una avaluació final. Un cop superats tots dos, s’obté un certificat de
especialitat STCW que expedeix la Direcció General de la Marina Mercant. Tècnicament es diu: Certificat de Suficiència de Mariner de Pont.

Per poder expedir el certificat i arribar a ser Mariner de Pont s’hauran d’acreditar
uns mesos d’embarcament realitzant serveis professionals com a mariner de pont.
Aquesta experiència ha de ser a bord de vaixells civils nacionals o internacionals d’arqueig
superior de 10 GT.

El temps d’embarcament mínim serà de:

Dos mesos si hem fet el curs de Mariner de Pont.

Sis mesos fent tasques de guàrdia de navegació si prèviament tenim un títol de Mariner.

El certificat de Suficiència de Mariner de Pont ens pot donar dues atribucions
diferents.

– Pots formar part de la guàrdia de navegació a vaixells Mercants d’arqueig
brut igual o superior a 500 TRB a excepció dels vaixells pesquers.

– Acreditant un període d’embarcament de 6 mesos com a Mariner de Pont pots
tenir govern d’una embarcació amb fins comercials de menys de 10 m de
eslora (amb la potència adequada), i que no tinguin més de 12 passatgers i que
opereu exclusivament en aigües interiors.

Marinero de Puente

Related Posts