Idiomas CAT

Operador General de Ràdio del SMSSM

Operador General de Ràdio del SMSSM

Operador General de Ràdio del SMSSM

És requereix la possessió del certificat i ratificació d’Operador General de Ràdio del SMSSM (Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim) a els capitans i oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils agafats al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim en qualsevol zona de navegació, exceptuant els vaixells que realitzen navegacions en la zona A1, d’acord amb la definició que aquella zona contempla el Reial Decret 1185/2006, de 16 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament pel que es regulen les radiocomunicacions marítimes a bord dels vaixells civils espanyols.

Nombre de hores: 120 hores (50 hores teoria i 70 hores pràctiques).

Els objectius d’aquest curs son: 

  • Transmetre i rebre informació utilitzant els subsistemes i el equip del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim (SMSSM) i complint les prescripcions funcionals del mateix en totes les zones marítimes.
  • Garantir els serveis de radiocomunicacions en emergències.

El programa del curs es:

  • Els principis generals i les característiques bàsiques del servei mòbils marítim.
  • Coneixement pràctic i habilitació de l’equip bàsic de l’estació d’un vaixell.
  • Procediments operacionals i operacions detallat de la pràctica dels sistemes Operador General de Ràdio del SMSSM i els subsistemes.
  • Capacitat i procediments operacionals per les comunicacions generals.

El programa Operador General de Ràdio del SMSSM s’ajusta a la normativa oficial (Ordre FOM/2296/2002 de 4 de setembre de 2002) de 4 de setembre de 2002, en compliment amb el Conveni STCW 78/95, Regles V/2 i V/3 i normes de competència de la Secció AV/2 I AV/3.

** Si en una convocatòria no hi ha el nombre mínim d’alumnes es posposarà al mes següent **

Propers cursos professionals