Títols Professionals

Títols Professionals

A Yacht Point oferim tota aquesta varietat de Títols Professionals, pensats per ampliar les teves opcions professionals. Fes clic al nom per desplegar els detalls de cada curs:

El títol de Patró Portuari permet Exercir com a Patró en vaixells mercants d’arqueig brut no superior a 100 GT que facin navegacions sempre que no s’allunyin més de tres milles d’un port o d’una zona de refugi i que, si escau, transportin un màxim de 150 passatgers.

Podrà exercir simultàniament el comandament de l’embarcació i el servei de màquines sempre que ho permetin les característiques de l’embarcació i la potència propulsora no superi els 375 KW en un sol motor o el doble de la potència esmentada en dos o més motors.

Nombre d’hores del curs: 150 hores (110 hores teòriques i 40 hores pràctiques).

RESERVA JA!

Es requerirà la possessió del Certificat d’Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima als Capitans i Oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim a la zona A1.

Nombre d’hores: 40 hores (15 hores teoria i 25 hores pràctiques).

RESERVA JA!

Es requerirà la possessió del Certificat i Ratificació d’Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim als capitans i oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim en qualsevol zona de navegació, exceptuant a els vaixells que només facin navegacions a la zona A1, d’acord amb la definició que contempla aquest Reial Decret 1185/2006, de 16 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les radiocomunicacions marítimes a bord dels vaixells civils espanyols.

Nombre d’hores: 120 hores (50 hores teoria i 70 hores pràctiques).

RESERVA JA!