Blog Post

5 Aspectes a considerar al Matricular-te a unes Pràctiques Nàutiques

En aquest post parlarem dels 5 aspectes a tenir en compte a l’hora d’escollir escola nàutica per a realitzar les pràctiques homologades.

Sabem que el preu és important, però cal mirar bé la qualitat-preu; aquesta és la clau per a trobar unes bones pràctiques de navegació.

Sovint el que sembla barat pot resultar molt car! Molts alumnes venen amb queixes d’altres escoles perquè només han tingut en compte el preu.

Per aquesta raó cal comprovar sempre els següents aspectes:

  1. Demanar pel tipus d’embarcació on es realitzaran les pràctiques. És molt important que estigui en bon estat per a que es puguin realizar unes pràctiques en condicions i no quedar-se penjat mentre s’estan fent.
  2. Preguntar per la titulació i per l’experiència del patró. És bàsic. És molt diferent aprendre amb algú que ha navegat moltes milles i que ha impartit moltes pràctiques, que amb algú que acaba de començar.
  3. Que es realitzi tot el temari. L’alumne ha d’estar informat del temari que es treballarà durant les diverses sortides i d’aquesta manera poder exigir a l’instructor de que ho compleixi.
  4. Preguntar pel nombre d’alumnes que faran les pràctiques amb vosaltres. No és el mateix que hi hagi 10 alumnes a la sortida en un velero de 12 metres que 7 alumnes en un veler de 15 metres. No cal anar com sardines! A més a més, amb menys alumnes es poden repetir més vegades les maniobres.
  5. Horari de pràctiques. És molt important que no siguin menys hores que les establertes per la normativa, és a dir, 16 hores de motor i vela i les 4+8 hores de radio. Si hi ha una inspecció i s’han realitzat menys hores de les estipulades per la Generalitat, no seran vàlides!

Això mai falla. Si algun amic teu et recomana una escola i està contenta amb ella i compleix amb els anteriors requisits, aquesta és la millor!

Related Posts