Blog Post

Diferències entre el PPEE i el Yachtmaster

Diferències entre el PPEE i el Yachtmaster

En aquest post explicarem les diferències entre el Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo (PPEE) i el Yachtmaster Offshore.

La gran diferència d’aquestes dues titulacions és que el PPEE és un títol nacional que t’atribueix a treballar en embarcacions de bandera espanyola, mentre que el Yatchmaster és una titulació internacional que t’atribueix a treballar en embarcacions de bandera anglesa o de la Commonwealth.

A més, estar en possessió d’un Yachtmaster és una seguretat que té la persona que et vol contractar perquè significa que ets un bon Patró. Tots sabem que qui té aquesta titulació és per què veritablement sap navegar, a diferència del PPEE. Amb això no vull dir que un PPEE no sigui un bon navegant ni molt menys, simplement que es pot obtenir aquesta titulació sense tenir els requisits previs que et demanen per les titulacions RYA.

El Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo (PPEE) és un títol professional emès per la Capitania Marítima Espanyola, que et permet governar embarcacions d’esbarjo, matriculades en les llistes sisena o setena, sempre que no porti més de 12 persones a bord inclosa tota la tripulació, amb embarcacions de fins 24 metres d’eslora i una distància màxima de 60 milles de la costa. A més, et permet exercir com instructor de pràctiques de seguretat i navegació dels títols Llicència de Navegació, PNB i PEE.

Per a la seva obtenció s’han de reunir una sèrie de requisits:

 1. Tenir el títol de Capità de Iot.
 2. Tenir com a mínim 20 anys d’edat.
 3. Haver superat el reconeixement mèdic efectuat per l’Institut Social de la Marina (ISM).
 4. Aportar una declaració responsable en la que s’acrediti amb indicació del nom del vaixell i la seva matricula, haver navegat al menys 50 dies i 2.500 milles, incloent per lo menys cinc travessies de més de 60 milles, mesurades al llarg de la ruta navegable més curta d’un port de salpada a un destí, exercint com a patró durant la travessia, aquesta singladura haurà de ser d’altura i d’una duració mínima de 48 hores.
 5. Passar una prova  de coneixements basada en 30 preguntes tipo test sobre 18 temes de legislació marítima, que es realitza a Madrid.
 6. Tenir la  Llibreta Marítima.
 7. Estar en possessió de sis certificats d’especialitat:

El Yachtmaster és un certificat de competència emès  per la agència britànica Royal Yachting Association (RYA), que et permet governar embarcacions a vela i a motor de diferents eslores, a diferents distàncies de costa i amb diferents propòsits (comercial o recreatiu) mitjançant l’endós de certificats d’especialitat.

El Yachtmaster està integrat per tres títols: Yachtmaster Coastal, Yachtmaster Offshore i Yachtmaster Ocean.

El certificat de Yachtmaster Coastal et permet governar embarcacions de fins a 24 metres d’eslora a una distància màxima de 60 milles de la costa. Els prerequisits per accedir a l’examen pràctic són:

 1. Tenir una edat mínima de 17 anys.
 2. Estar en possessió del Certificat d’especialitat de Operador de Radio Restringit.
 3. Realitzar un curs de primers auxilis (equivalent al Certificat de Formació bàsica).
 4. Acreditar que has navegat durant al menys 30 dies (2 com patró), recorrent 800 milles, incloses la navegació nocturna en aigües amb marees.

L’examen dura entre 8 i 10 hores (2 dies) i es realitza en una embarcació de vela/motor, segons el certificat, havent de demostrar el candidat la seva aptitud marinera.

Per obtenir atribucions professionals es necessari superar un certificat de competència extraordinari. En aquest cas les atribucions li permeten governar vaixells de fins a 24 metres d’eslora en una distància màxima de 20 milles de la costa (amb bon temps i sempre que siguin navegacions diürnes).

El certificat de Yachtmaster Offshore et permet governar embarcacions d’esbarjo fins a 150 milles de costa. De mateixa manera que el Yachtmaster coastal  té una sèrie de requisits per accedir a l’examen:

 1. Tenir 18 anys complerts.
 2. Estar en possessió del Certificat d’especialitat de Operador de Radio Restringit.
 3. Realitzar un curs de primers auxilis (equivalent al Certificat de Formació bàsica).
 4. Haver navegat 50 dies (5 com patró) i 2000 milles nàutiques.

L’examen es pràctic, i a més de la formació teòrica, es deu demostrar les aptituds marineres i coneixements en navegació, seguretat i construcció naval.

Per obtenir atribucions professionals es necessari superar un certificat de competència extraordinari. En aquest cas les atribucions et permeten exercir de patró en vaixells de fins a 200 GT a una distància de 150 milles (també es pot treballar en la marina mercant).

El certificat de Yachtmaster Ocean t’atribueix navegar en qualsevol embarcació recreativa sense limitació d’eslora ni zona de navegació. Al igual que els anteriors certificats tenen una sèrie de requisits per accedir a l’examen:

 1. S’ha de tenir prèviament el Yachtmaster Offshore.
 2. Es deu acreditar un període d’embarcament on s’hagin exercit labors de planificació de ruta, comprovació d’elements a bord i seguretat en la navegació.
 3. Haver navegat al menys 600 milles durant 4 singladures continuades.

En l’examen pràctic se li exigeix al candidat coneixements de meteorologia, navegació, derrota, responsabilitat del comandament de la tripulació, manteniment i reparacions bàsiques. A més de proves orals i escrites.
Per obtenir atribucions professionals es necessari superar un examen d’aptitud i estar en possessió de diversos certificats d’especialitat. En aquest títol les atribucions et permeten exercir professionalment en embarcacions de fins 200 GT i sense límit de distància, tenint un reconeixement internacional.

Espero que el nostre post us hagi sigut útil. Si voleu un assessorament personalitzat sobre aquestes dues titulacions podeu contactar directament amb nosaltres i intentarem ajudar-vos el millor que puguem!

Related Posts