Blog Post

Pràctiques de Maneig del Sextant

Pràctiques de Maneig del Sextant

Conveniència de realitzar pràctiques de maneig del sextant amb alumnes que aspiren a la titulació de capità de iot d’Esbarjo. – Per Peter Stockfleth

En el temari de coneixements teòrics per a la titulació de capità de iot d’Esbarjo s’inclou un mòdul de Navegació que al seu torn es compon de dues unitats de treball:

  • UT2: Càlculs de Navegació astronòmica i ortodròmica;
  • UT1: Teoria de Navegació astronòmica;

Curiosament, s’inclou una menció al sextant únicament en la UT1, de Teoria de Navegació (concretament la UT.1.12) i no s’exigeix que el candidat al títol hagi practicat mai una presa d’altures d’un astre amb aquest instrument de precisió. D’altra banda, en la UT2 es plantegen tota mena de càlculs per al posicionament astronòmic, maneig de l’Almanac Nàutic i un ús molt avançat d’una calculadora científica no programable.

Tot això ve a justificar que l’alumne tingui una sana afició i curiositat per utilitzar un sextant en la pràctica: Per un inici, mai senzill per cert, resulta molt atractiu reunir el grup en un lloc adequat a la costa, que disposi d’un clar horitzó diürn per al sol. Proveïts d’un o diversos sextants, Almanac Nàutic de l’any en curs, calculadora científica, cronòmetre (rellotge digital amb segundero), GPS (no per a “copiar”, sinó per establir una adequada situació d’estima), compàs de marcacions (per prendre un azimut d’agulla), paper i llapis, poden aconseguir-se preses de altures des del matí fins passada la situació meridiana molt interessants amb el càlcul de la posició observada, azimut veritable, determinants de l’astre, així com una correcció total de l’agulla del compàs utilitzat .

Adjuntem un exemple de plantilla per a facilitar el registre de les dades preses i utilitzades pels nostres alumnes de l’Escola de Navegants Yachtpointbcn divendres passat, dia 2017.05.05, amb els resultats obtinguts en la plantilla corresponent de càlculs.

Evidentment no tenen perquè sortir perfectes les dades obtingudes, quan sovint és la primera vegada en què s’enfronten a la utilització del sextant. L’objectiu és motivar al titulat al fet que en la seva activitat quotidiana inclogui aquesta tradicional tècnica de posicionament com a alternativa “divertida” al GPS.

Related Posts