Blog Post

Noves atribucions professionals a les Titulacions d’Esbarjo

Noves atribucions professionals a les Titulacions d’Esbarjo

Segons el Reial Decret 238/2019 el qual entrarà en vigor l’1 de juliol de 2019, els que disposen les titulacions del PEE, PI i CI podran prestar els següents serveis professionals remunerats:

  • El transport de subministraments fins a una distància màxima de 5 milles des del port.
  • Realitzar activitats d’atracada, fondeig o desplaçament d’embarcacions d’esbarjo dins de les aigües corresponents a ports, ports esportius o marines.
  • Realitzar proves de mar a bord d’embarcacions d’esbarjo i motos nàutiques
  • Govern d’embarcacions destinades al socorrisme en platges.
  • Realitzar trasllats d’embarcació a un altre port o lloc sempre que la navegació no tingui lloc a una distància superior a 5 milles nàutiques de la costa.

Tant el Patró de Iot com el Capità de Iot podran transportar fins a un màxim de 6 persones i estaran habilitats per a la realització de:

  • Excursions turístiques
  • Pràctica de la pesca d’esbarjo.

Per a optar a les habilitacions indicades, els titulats nàutics exclusivament hauran de realitzar el curs de Formació Bàsica de Seguretat, a més de disposar d’aquelles atribucions complementàries pròpies de cada títol de nàutica d’esbarjo.

Les pràctiques complementàries són les d’Habilitació a les Illes i les pràctiques de Vela.

En definitiva:

  1. Aquestes atribucions són per a petits treballs prop de la costa o port.
  2. Per a poder transportar persones, és necessari estar en possessió com a mínim del Patró de Iot.
  3. Per a més atribucions, cal continuar realitzant cursos per al PPER.


Per a més informació: info@yachtpointbcn.com

Related Posts